Showroom online
Hitta närmaste återförsäljare!
Bygg din Toyota
Provkör en Toyota
Lånekalkylator
Boka service
Min Toyota

Sajtpolicy

©Toyota Motor Europe

Genom att besöka och använda denna webbplats, accepterar du denna policy utan begränsningar eller förbehåll. Såväl policyn som varje tillämplig lag gäller för ditt besök på sajten. Allt innehåll lyder under copyright – ©Toyota Motor Europe (TME).

Sajtens innehåll
Toyota.se (nedan kallad sajten eller denna sajt innehåller information om Toyotas produkter och kampanjer. Produkterna som beskrivs på sajten säljs i Europa endast av Toyotas auktoriserade återförsäljare och verkstäder och kampanjerna gäller bara i de länder som anges i samband med respektive kampanj. All information på sajten har uteslutande informationsspridande syfte. Sajten ska ej betraktas eller användas som en ersättning för information som är tillgänglig hos Toyotas auktoriserade återförsäljare och verkstäder. Informationen på sajten är inte juridiskt bindande och utgör inget försäljningserbjudande.
TME gör allt som rimligen är möjligt för att all information på sajten ska vara korrekt. Trots detta kan ingen garanti mot felaktigheter på sajten lämnas och TME fråntar sig därför ansvaret för att informationen är korrekt och fullständig. Sajten och all information i densamma delges dig "som den är", utan några uttryckta eller eljest lämnade garantier. TME förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning företa förändringar avseende bilmodeller, utrustning, specifikationer samt tillgänglighet.
Priser på Toyotas produkter

Prisinformationen som finns i eller tillhandahålls genom denna sajt har uteslutande informationsspridande syfte och utgör inget försäljningserbjudande av Toyotas produkter. Prisinformationen är ej heller bindande för Toyotas auktoriserade återförsäljare och verkstäder. För varje köp av en Toyota-produkt gäller de villkor som återfinns i det för det aktuella köpet särskilt upprättade försäljningsavtalet.

Användning av cookies

Toyota Sweden tar hjälp av cookies för tjänster som Toyota Sweden tillhandhåller via sin webbsida, för statistisk utvärdering och analys. En cookie är en textfil som sparas på exempelvis din dator och som möjliggör identifikation av din dator. Läs vår cookiepolicy för mer information.

Personuppgifter

Varje personlig uppgift som du lämnar via sajten kommer bara att användas av Toyota för att förbättra den service som Toyota tillhandahåller, inklusive marknadsföring. TME gör allt för att säkerställa att insamlande, överföring och lagring av personliga uppgifter sker på ett säkert och betryggande sätt såsom kan förväntas gällande handhavande av sådan information. TME kommer inte att överföra personliga uppgifter till tredje part, utom till andra behöriga inom Toyotas distributionsnätverk. Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personliga uppgifter samt korrigera felaktigheter och invända mot användningen av personliga uppgifter.

Då TME inte är skyldigt att övervaka eller granska information som lämnas av besökare på sajten och fråntar sig allt ansvar avseende sådan användarinformation, förbehåller sig TME rätten att då och då kontrollera sådan information och ta bort den från sajten utan angivande av skäl.

Toyota inhämtar, uppdaterar och kompletterar dina personuppgifter direkt från dig och via andra register med sådan information som är särskilt viktig för god kundservice, främst från Centrala Bilregistret och från de auktoriserade återförsäljarbolagen. Den auktoriserade återförsäljaren av Toyota i det distrikt du bor registrerar också dina personuppgifter, huvudsakligen i samma syfte som TSW. Återförsäljaren inhämtar uppgifterna från vårt Bilägar- och Beståndsregister och direkt från dig vid dina kontakter med företaget. Det gäller i första hand namn- och adressuppgifter, men även uppgifter om verkstadsbesök, service och reservdelsköp.

Copyright och övriga rättigheter

Framställandet av och innehållet i denna sajt skyddas av industriella och intellektuella rättigheter. Information, text, bilder och grafik får endast användas för personliga, icke-kommersiella ändamål och får inte återges, ändras, vidarebefordras eller publiceras helt eller delvis, oavsett ändamål utom för att titta på, utan att skriftligt tillstånd först har inhämtats från TME.

Användning av bilder från sajten

TME accepterar Internet som ett medium för delgivande av information och tillåter därför enskilda personer att återge bilder från Toyotas sajter på privata sajter eller på officiella fan club-sajter, förutsatt att en begäran sänds via kontaktformuläret. Vid en bedömning tas hänsyn till bland andra nedanstående kriterier.
Användaren accepterar att tillståndet kan dras tillbaka efter TME:s godtycke och måste i förekommande fall på begäran omedelbart ta bort bilder från den privata sajten.

  • Sajten ska vara icke-kommersiell. 
  • Sajten ska ge en positiv bild av Toyotas varumärke och produkter.
  • Sajten får inte innehålla oanständigt eller olagligt material.
  • Återgivna bilder får inte förändras (tilläggstext på bilder, fotocollage, ändring av färger, förvrängningar, etc är ej tllåtet).
  • Endast bilder som visar produkter tillverkade av Toyota får återges. Delar av själva layouten eller sajtens utseende får inte återges.
  • Antalet bilder som återges måste vara rimligt och överensstämma med syftet med den privata sajten eller fan club-sajten.
  • Copyright-innehavare måste anges enligt följande: "Copyright © 2017 Toyota Motor Marketing Europe ("TME").
  • Bildkälla måste anges genom en hyperlänk till aktuell Toyota-sajt.
  • Genom att återge bilder, accepterar den enskilda personen att bli kontaktad av TME för etablering av länk från sajten till den privata sajten.
Varumärken

Alla varumärken, logotyper, etc som visas på Toyotas sajt tillhör Toyota Motor Corporation, TME eller tredje part och får inte användas, laddas hem permanent, kopieras eller distribueras på något sätt utan skriftligt tillstånd från aktuell ägare (Toyota Motor Corporation, TME alt. tredje part).

Hyperlänkar

Sajten kan innehålla hyperlänkar till andra sajter som är helt beroende av denna sajt. TME garanterar inte att informationen i sådana länkar eller i andra sajter är korrekt eller fullständig. Tillträde till annan sajt via länk från sajten sker på egen risk.

Uppdatering av policy

TME förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera denna policy när så behövs av affärsmässiga skäl. Du erbjuds att besöka denna sida för att kontrollera policyn varje gång du besöker sajten.

Mottagna testimonials (inskickade upplevelser)

Genom att lämna testimonials via denna sajt, accepterar du att Toyota har rätt att efter eget godtycke förändra meddelanden, lägga ut meddelanden för kostnadsfri tillgänglighet eller att inte lägga ut mottagna testimonials på sajten. Toyota fråntar sig allt ansvar avseende innehållet i de meddelanden som publiceras på denna sajt.

Läs mer om ...

Miljöutmaning - Environmental Challenge 2050 Miljöutmaning - Environmental Challenge 2050 Målen för 2050 är helt i linje med vår globala vision, där vi alltid strävar efter ett förverkligande av en hållbar samhällsutveckling genom bättre bilar, bättre tillverkning och bättre samhällen. Vi vill leda vägen mot en säker och hållbar mobilitet. Det är The Toyota Way. En bättre värld En bättre värld Vi söker ständigt efter sätt att minska vår påverkan på miljön. Det gäller inte bara bilarnas påverkan, utan även hur de tillverkas och de resurser vi använder. Det kan sammanfattas med fyra R – Reduce (minska), Reuse (återanvända), Recycle (återvinna) och och Recover (energiutvinna). Åre Ice Driving Åre Ice Driving Bemästrar du en bakhjulsdriven sportbil på extremt vägunderlag? Välkommen till Åresjön och utmana dina vänner i en Toyota GT86! Åre Ice Driving Åre Ice Driving Bemästrar du en bakhjulsdriven sportbil på extremt vägunderlag? Välkommen till Åresjön och utmana dina vänner i en Toyota GT86!