Toyota Touch 2 med Go

7: Ställ in auto-navigering

Steg
Ställ in auto-navigeringen genom att trycka på [MAP/NAV]-knappen på enheten och gå in i menyn Navigering.

Steg
Tryck på [...] för att välja en favoritdestination för auto-navigering.

Steg
Tryck på klockikonen bredvid din favorit.

Steg
Ange tiden genom att trycka på [Mån].

Steg
Justera tidsfönstret (start och slut) med pilknapparna och bekräfta med [OK].

Steg
Ställ in tiden för de återstående dagarna på samma sätt eller välj [Kopiera alla från...] och se nästa skärm.

Steg
Tryck nu på den tidsinställning du vill kopiera.

Steg
Tidsperioderna är nu i minnet. Aktivera dem genom att markera rutan bredvid respektive dag(-ar).

Steg
Du kan aktivera ytterligare dagar på samma sätt.