Toyota Touch 2 med Go

8: Använd TomTom-trafik

Steg
Det här scenariot beskriver en Ansluten tjänst, så se först till att din telefon är parad för data (se ämne 1). För att använda TomTom Trafik trycker du på [SETUP]-knappen på enheten för att gå till menyn Inställning.

Steg
Tryck på [Trafik] för att komma till Trafikmenyn.

Steg
Välj [Trafik via Internet],

Steg
och tryck sedan på inställningsikonen på högra sidan.

Steg
Se till att [Uppdatera inställning] visar [Frekvent Auto]. TomTom Trafik är nu aktiverad.

Steg
Tryck på [MAP/NAV]-knappen på enheten för att komma tillbaka till kartvisningen. På dess vänstra sida hittar du nu information om nästa trafikincident längs din rutt (längd och fördröjning). Tryck på fältet för att få fler detaljer för alla relevanta trafikincidenter.

Steg
Du kan välja varje trafikincident för mer information.

Steg
Om du vill kan du trycka på [Omväg] om du vill hitta en ny rutt runt en trafikstockning. Systemet ger dig omedelbart en alternativ rutt.

Ändra inställningar för cookies
Vi använder cookies på toyota.se för att ge dig en bättre upplevelse. Om du känner dig nöjd med detta så kan du fortsätta använda webbplatsen som vanligt, annars kan du få reda på hur du ändrar dina inställningar för cookies här. Bekräfta dina val genom att markera kryssrutorna om du godkänner, eller ta bort markeringen om du avböjer.

Förbättrar säkerheten på Toyotas webbplats och ger dig dess grundläggande funktioner.

Förbättrar de tjänster vi tillhandahåller genom trafikanalys, läsarundersökningar, övergripande prestanda och trafikövervakning.

Sparar dina inloggningsuppgifter och förbättrar din användarupplevelse genom att spara tidigare val och inställningar.

För att ge dig den bästa användarupplevelsen av vår webbplats med dess funktioner, håller en logg på vilka sidor du besökt eller visa lokala tjänster nära dig. Kan leda till riktade annonser från utanför Toyotas webbplats