Trygghet för alla på vägen

Intelligent teknik som höjer säkerheten för alla – i och utanför bilen.

/
/
/
/
Adaptive Cruise Control

Med hjälp av finkänslig radar hjälper den aktiva farthållaren (Adaptive Cruise Control) dig att bibehålla ett förinställt minsta avstånd till bilen framför. Det ger dig en mer avkopplande färd, inte minst vid långkörningar.

Pre-Collision System with Night-time Pedestrian Detection

Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion (Pre-Collision System with Pedestrian Detection) använder finkänslig radar för att upptäcka bilar och fotgängare på vägen framför dig. I händelse av en hotande olycka uppmärksammas du genom ljud- och ljussignaler. Om du inte bromsar i tid aktiveras bromsarna automatiskt för att förhindra eller mildra en sammanstötning.

Pre-Collision System with Cyclist Detection

Detekterar cyklister och fordon på vägen. När risken för kollision upptäcks, uppmärksammas föraren. Om föraren inte reagerar bromsar bilen automatiskt in.

Intelligent Adaptive Cruise Control

Håller en bestämd hastighet och minsta avstånd från fordonet framför. Om detta avstånd faller, sänker systemet automatiskt hastigheten, med bromsning vid behov. När avståndet ökar, återgår fordonet till den förvalda hastigheten. Vid nya hastighetsbegränsningar, påkallar systemet föraren att justera den valda hastigheten inom hastighetsbegränsningen

Nya aktiva säkerhetssystem såsom Toyota Saftey Sense är utformade för att hjälpa föraren, de är inte avsedda att ersätta föraren. Föraren måste alltid ha kontroll över sitt fordon. Toyota Saftey Sense funktionalitet kan påverkas eller hindras på grund av externa faktorer och Toyota ansvarar inte för några konsekvenser som härrör från systemets användning.

Observera att tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion och inköpsland och att bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information.

Inställningar för cookies

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på www.toyota.se och för att optimera och personifiera innehåll på vår webbplats och i vår annonsering. Läs mer och anpassa dina inställningar eller godkänn för standardinställningar. Välkommen!