Provkör en Toyota
Bygg din Toyota
Hitta närmaste återförsäljare!
Boka service
Min Toyota

Hybridförare säkrare

i stadstrafiken

Förare av hybridbilar är mindre stressade än de som kör konventionella bilar enligt en studie av i2 media research.

Samtliga bilförare som ingick i studien uppvisade väsentligt lägre stressnivåer när de körde en hybridbil, jämfört med när de körde en konventionell diesel- eller bensinbil. Irritation bakom ratten är ett riskfyllt distraktionsmoment. Många tidigare studier har också fastställt att stressade och arga bilförare är farligare i trafiken, såväl för sig själva som för sina medtrafikanter. Toyota lät därför brittiska i2 media research specialstudera 30 bilförare under fyra dagar i Rom­trafiken – två dagar bakom ratten i en hybridbil och två dagar i en mot­svaran­de konventionell bil.

Undersökningen, som leddes av professorn Jonathan Freeman vid institutionen för psykologi vid Goldsmiths, Londons universitet, genomfördes i november och december 2013, i stressig innerstadstrafik i Rom. Deltagarna delades in i tre grupper – de som aldrig kört hybridbil tidigare, de som funderat på att köpa hybridbil samt de som redan ägde en hybridbil.

Resultaten var dock helt liktydiga från de olika grupperna: Oavsett vilken biltyp som testförarna i studien normalt körde, och oavsett om de visat intresse för hybridbilar eller inte, hade samtliga del­tagare ett mer harmoniskt körsätt bakom ratten i en hybridbil, jämfört med när de körde en konven­tionell bil i motsvarande storlek. 80 procent av studiens deltagare uppgav också att de själva kände sig mindre frustrerade och stressade, samt mer glada och lugna bakom ratten i en hybridbil, jämfört med när de körde icke-hybridbilar.

I studien användes bland annat kameror och ljudupptagningar i bilarna för att kunna se och höra hur testpersonerna reagerade i olika trafiksituationer. Det inspelade materialet analyserades sedan och matchades mot resultatet från frågeformulär och intervjuer med deltagarna.

– Resultatet från studien bekräftar det vi tidigare har tyckt oss se, men inte kunnat vederlägga vetenskapligt: Den som kör en hybridbil ändrar sitt beteende i trafiken och kör mjukare och därmed också säkrare. Det gäller såväl i den hetsiga Romtrafiken som i den betydligt lugnare svenska trafikmiljön, säger André Schmidt, vd på Toyota Sweden AB.

Förutom analysen av förarnas trafikbeteende, fick deltagarna ta ställning till olika värdeord om upp­levelsen av bilar. Hybridbilar gavs genomgående både mer positiva värdeord och färre negativa värdeord, än genomsnittet i undersökningen. ”Innovativ” och ”Ledande” var de värdeord som var starkast för hybridbilarna.

/

Upptäck mer om hybrid