Provkör en Toyota
Bygg din Toyota
Hitta närmaste återförsäljare!
Boka service
Min Toyota

Hybridförare säkrare

i stadstrafiken

Förare av hybridbilar är mindre stressade än de som kör konventionella bilar enligt en studie av i2 media research.

Samtliga bilförare som ingick i studien uppvisade väsentligt lägre stressnivåer när de körde en hybridbil, jämfört med när de körde en konventionell diesel- eller bensinbil. Irritation bakom ratten är ett riskfyllt distraktionsmoment. Många tidigare studier har också fastställt att stressade och arga bilförare är farligare i trafiken, såväl för sig själva som för sina medtrafikanter. Toyota lät därför brittiska i2 media research specialstudera 30 bilförare under fyra dagar i Rom­trafiken – två dagar bakom ratten i en hybridbil och två dagar i en mot­svaran­de konventionell bil.

Undersökningen, som leddes av professorn Jonathan Freeman vid institutionen för psykologi vid Goldsmiths, Londons universitet, genomfördes i november och december 2013, i stressig innerstadstrafik i Rom. Deltagarna delades in i tre grupper – de som aldrig kört hybridbil tidigare, de som funderat på att köpa hybridbil samt de som redan ägde en hybridbil.

Resultaten var dock helt liktydiga från de olika grupperna: Oavsett vilken biltyp som testförarna i studien normalt körde, och oavsett om de visat intresse för hybridbilar eller inte, hade samtliga del­tagare ett mer harmoniskt körsätt bakom ratten i en hybridbil, jämfört med när de körde en konven­tionell bil i motsvarande storlek. 80 procent av studiens deltagare uppgav också att de själva kände sig mindre frustrerade och stressade, samt mer glada och lugna bakom ratten i en hybridbil, jämfört med när de körde icke-hybridbilar.

I studien användes bland annat kameror och ljudupptagningar i bilarna för att kunna se och höra hur testpersonerna reagerade i olika trafiksituationer. Det inspelade materialet analyserades sedan och matchades mot resultatet från frågeformulär och intervjuer med deltagarna.

– Resultatet från studien bekräftar det vi tidigare har tyckt oss se, men inte kunnat vederlägga vetenskapligt: Den som kör en hybridbil ändrar sitt beteende i trafiken och kör mjukare och därmed också säkrare. Det gäller såväl i den hetsiga Romtrafiken som i den betydligt lugnare svenska trafikmiljön, säger André Schmidt, vd på Toyota Sweden AB.

Förutom analysen av förarnas trafikbeteende, fick deltagarna ta ställning till olika värdeord om upp­levelsen av bilar. Hybridbilar gavs genomgående både mer positiva värdeord och färre negativa värdeord, än genomsnittet i undersökningen. ”Innovativ” och ”Ledande” var de värdeord som var starkast för hybridbilarna.

/

Upptäck mer om hybrid

Vi använder cookies på vår webbplats

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats, för att leverera tjänster och verktyg från tredje part, för att hjälpa oss förstå och förbättra hur webbplatsen fungerar och för annonsering. Vi rekommenderar att du behåller alla dessa cookies, men om du inte samtycker kan du enkelt ändra det genom att klicka på valet av cookieinställningar nedan. Fullständiga uppgifter finns i vår cookiepolicy.