Provkör en Toyota
Bygg din Toyota
Hitta närmaste återförsäljare!
Boka service
Min Toyota

Produktdesign och utveckling

mot den ultimata bilen

För att framtidens trafikökning inte ska medföra drastiska ökningar av utsläppen arbetar vi för att utveckla den ultimata bilen.

Den ultimata bilen

Våra ingenjörer är helt överens om att hybridteknik är kärnan i utvecklingen mot den ultimat hållbara bilen. Helt enkelt för att det är en mycket effektivare motorteknologi - dubbelt till tre gånger så effektiv som en traditionell förbränningsmotor - samtidigt som utsläppen halveras. En hybridbil kan drivas av olika bränsleslag, allt från bensin och diesel till biobränslen och vätgas. Vi arbetar också med att effektivisera den vanliga bensin- och dieselmotorn och har utvecklat bilar som drivs enbart av elektricitet och vätgas.

Framtidens fordonsmarknad

I Toyotas strategi för en hållbar mobilitet ingår att balansera kundernas behov mot de mest lämpade tekniska lösningarna. Vi ser att framtidens fordonsmarknad kommer innehålla en blandning av eldrivna fordon, hybrider och bränslecellsfordon. Den ultimata bilen kan alltså se olika ut beroende på vad den ska användas till.

Miljömedveten design genom hela livscykel

Det räcker inte med att enbart fokusera på att reducera bilens utsläppsvärden. Man måste även ta hänsyn till produktionsmetod, material, antal år som bilen är i drift och vad som händer med bilen när den en dag har gjort sitt. Toyota har utvecklat systemet Eco-VAS (Ecological Vehicle Assessment System) som hjälper oss att förbättra bilens miljöprestanda över hela livscykeln.

Vår plast Toyota Super Olefin Polymer har hög återvinningsbarhet och formsprutande plasten Bioplast utvinns från växter. Toyota tillämpar principen Design for recycling. Vi ser till att alla material och ämnen som används är återvinningsbara till så stor del som möjligt. Vi väljer även bort miljöfarliga ämnen och ser till att demontering och separering av material går smidigt.

Drivmedel

Inom en snar framtid kommer det att rulla 1,5 miljarder bilar på jorden. Vi på Toyota ser att det i framtiden kommer finnas en mångfald av drivmedel med hybridtekniken som ledstjärna.

Bensin
Med modern teknik går det att göra en förbränningsmotor som drivs av bensin mer effektiv vilket reducerar bränsleförbrukningen och minskar utsläppen. Annat som vi strävar efter när vi utvecklar nya motorer är låg vikt.

Diesel
Diesel är mer bränsleeffektivt än bensin och koldioxidutsläppen blir lägre. Dock ger diesel högre utsläpp av luftföroreningar som kväveoxider och partiklar. Därför har vi bl.a. utrustat dieselmotorer för personbilar med speciella katalysatorer för att de ska bli renare.

Fordonsgas
Fordonsgas används som drivmedel i vissa av Toyotas personbilar och i bussar. Gasen är till största del metan från fossil naturgas eller biogas. Oavsett källa är fordonsgas ett renare bränsle än både bensin och diesel.

Vätgas
Bränslecellsteknik går ut på att vätgas omvandlas till elenergi via en reaktion med syret i luften. Biprodukterna blir bara vattenånga och värme.

Biobränslen
Biobränslen kan vara ett hållbart alternativ förutsatt att de produceras så att CO2-utsläppen och miljöpåverkan minimeras, att de uppfyller kvalitetskriterierna för fordonsbränslen och inte konkurrerar med matproduktion.

Läs mer om ...

Ändra inställningar för cookies

Vi använder cookies på toyota.se för att ge dig en bättre upplevelse. Om du känner dig nöjd med detta så kan du fortsätta använda webbplatsen som vanligt, annars kan du få reda på hur du ändrar dina inställningar för cookies här. Bekräfta dina val genom att markera kryssrutorna om du godkänner, eller ta bort markeringen om du avböjer.

OK