Datumet är inte tillgängligt

VILLKOR

Integritetmeddelande

Toyota Sweden AB, Box 1103, 172 22 Sundbyberg och Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, kommer som Personuppgiftsansvariga att samla in dina Personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan. Följande regler tillämpas när du kontaktar oss med en förfrågan om provkörning, offert, broschyr, möte eller annan informationsförfrågan om Toyotas/Lexus produkter och tjänster via Toyotas/Lexus webbplats eller en Toyota/Lexus-app.

- Du kommer bli tillfrågad att...

lämna följande Personuppgifter:

Namn, postadress, e-postadress och telefonnummer samt i vissa fall registreringsnummer.

- Vi kommer att använda dessa Personuppgifter för att tillmötesgå och följa upp dina förfrågningar, analysera och sammanställa statistik och utvärdera användningen av våra produkter och tjänster.

- Dina Personuppgifter kan göras tillgängliga för mottagare som hjälper oss med den tekniska behandlingen av dina Personuppgifter och endast i den utsträckning detta är nödvändigt för sådan hjälp. Vissa av dina förfrågningar kan komma att tillmötesgås genom din valda auktoriserade återförsäljare/verkstad.

- För att göra det möjligt för oss och dig själv att följa upp dina förfrågningar på ett smidigt sätt kommer dina Personuppgifter att lagras i 1 år efter det datum som du tillhandahöll oss dem och raderas vid utgången av denna tidsperiod.

Detta integritetsmeddelande ska läsas tillsammans med Toyota/Lexus integritetspolicy (www.toyota.se/legal/integritetspolicy) i vilken de allmänna villkoren för behandlingen av dina Personuppgifter beskrivs. 

VILLKOR

Integritetmeddelande

Toyota Sweden AB, Box 1103, 172 22 Sundbyberg och Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, kommer som Personuppgiftsansvariga att samla in dina Personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan. Följande regler tillämpas när du kontaktar oss med en förfrågan om provkörning, offert, broschyr, möte eller annan informationsförfrågan om Toyotas/Lexus produkter och tjänster via Toyotas/Lexus webbplats eller en Toyota/Lexus-app.

- Du kommer bli tillfrågad att lämna följande Personuppgifter:

Namn, postadress, e-postadress och telefonnummer samt i vissa fall registreringsnummer.

- Vi kommer att använda dessa Personuppgifter för att tillmötesgå och följa upp dina förfrågningar, analysera och sammanställa statistik och utvärdera användningen av våra produkter och tjänster.

- Dina Personuppgifter kan göras tillgängliga för mottagare som hjälper oss med den tekniska behandlingen av dina Personuppgifter och endast i den utsträckning detta är nödvändigt för sådan hjälp. Vissa av dina förfrågningar kan komma att tillmötesgås genom din valda auktoriserade återförsäljare/verkstad.

- För att göra det möjligt för oss och dig själv att följa upp dina förfrågningar på ett smidigt sätt kommer dina Personuppgifter att lagras i 1 år efter det datum som du tillhandahöll oss dem och raderas vid utgången av denna tidsperiod.

Detta integritetsmeddelande ska läsas tillsammans med Toyota/Lexus integritetspolicy (www.toyota.se/legal/integritetspolicy) i vilken de allmänna villkoren för behandlingen av dina Personuppgifter beskrivs.