Alltid säker och trygg med Toyota Safety Sense säkerhetssystem.

/
/
/
/
Pre-Collision System with Cyclist and Night-time Pedestrian detection (PCS)

Toyota Safety Sense aktiva krockskyddssystem med cyklist- och nattdetektion av fotgängare, kombinerar en kamera med radarteknik för att upptäcka fotgängare, cyklister och andra fordon på vägen. När risken för en kollision upptäcks, får du ljud- och visuella varningar och systemet hjälper dig att reagera med ytterligare bromstryck för att undvika kollision.

Automatic High Beam (AHB)

Funktionen automatiskt helljus är utformad för att optimera synligheten av alla trafikanter under mörkerkörning. En kamera placerad vid innerbackspegeln känner av strålkastarna på mötande fordon samtidigt som den övervakar ljuset på gatubelysningen. Den växlar automatiskt mellan hel- och halvljus, så att du som förare kan koncentrera dig helt på vägen, säkert och bekvämt.

Lane Departure Alert with Steering Control (LDA with steering control)

Med hjälp av en kamera som upptäcker filmarkeringarna på vägen framåt, kommer ljud- och visuella varningar om bilen börjar avvika från körfältet, utan att blinkern används. Toyota Safety Sense körfilsassistans hjälper till att styra dig tillbaka om du oavsiktligt avviker från körfältet.

Lane Trace Assist (LTA)

Med hjälp av en kamera för att upptäcka körfilmarkeringar, känner tekniken med intelligent körfilsassistans av om du avviker från det aktuella körfältet eller glider över på vägrenen, och korrigerar automatiskt fordonets väg med ett lätt vrid på ratten (gireffekt). Detta förstärks med ytterligare bromskraft som endast appliceras på de inre hjulen och visas i informationsindikatorn.

/
/
/
/
Road Sign Assist (RSA)

Toyota Safety Sense vägskyltsigenkänning övervakar vissa vägskyltar framåt, och visar tydligt och i bild, information om den aktuella hastighetsgränsen eller omkörningsbegränsningar, i instrumenttavlan. Systemet varnar också både visuellt och med ljud om du inte följer vägmärkesindikationen.

Full Range Adaptive Cruise Control (ACC)

Toyota Safety Sense aktiva farthållare plus, gör det möjligt för bilen att hålla konstant hastighet utan att använda gaspedalen samt ett minimalt, förinställt avstånd till fordonet framför. Om detta avstånd blir mindre, minskar systemet hastigheten för att hålla avståndet mellan dig och framförvarande fordon. Detta genom att bromsa och sakta ner till att stanna, om det behövs. Ökar avståndet kommer bilen succesivt att accelerera tills trafikflödet gör det möjligt att återgå till den förinställda hastigheten. Vid trafikstockning, behöver du som förare endast styra bilen medan systemet bibehåller lämpligt avstånd och hastighet.

Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC)

När vägskyltsigenkänningen (RSA) kombineras med den aktiva farthållaren (ACC) kan den intelligenta aktiva farthållaren identifiera hastighetsbegränsningar längs vägen och föreslå ändringar i den inställda hastigheten.

Toyota Safety Sense är inte ett säkerhetssystem som befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler. För information och försiktighetsåtgärder, vänligen se instruktionsboken. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information.