1. Finansiering foretag
 2. Foretagsleasing
Jag vill....

Företagsleasing

En totallösning där service och bilförsäkring ingår och ni har ett garanterat restvärde på bilen.

Vad är företagsleasing?

Leasing är en av de vanligaste och i många avseenden den lämpligaste finansiella lösningen för företag och enskilda näringsidkare. Eftersom ditt företag hyr bilen av oss behöver du inte binda upp kapital i ett bilinnehav eller belasta företagets övriga säkerheter som kan behövas för att få krediter från banken.

 • Finansiell leasing

  Avdragsgilla hyror

  Leasingavgifterna är lätta att budgetera och är avdragsgilla i bokföringen. Under förutsättning att ditt företag är momspliktigt får företaget oftast dra av 50 % av momsen på leasingavgiften för personbilar och i vissa fall hela momsen för lätta lastbilar.

   

  Restvärde och leasingavgift

  Vid leasingavtalets ingång fastställs det restvärde som bilen beräknas ha vid avtalets slut. Restvärdet anpassas till beräknad körsträcka och beräknat framtida värde. När vi tillsammans har fastställt bilpris, restvärde och avtalstid kan leasingavgiften beräknas. Vanligaste längden på ett leasingavtal är 24 till 48 månader. När avtalet upphör ansvarar ditt företag för bilens restvärde och anvisar någon som köper bilen: Därefter görs en avräkning.

  Din Toyotaåterförsäljare besvarar gärna frågor om företagsleasing och hjälper dig med en aktuell kalkyl för bilfinansiering.

Komplettera leasingavtalet som du önskar

Varje företag är unikt. Därför får du goda möjligheter att anpassa finansieringen. Genom Toyota Financial Services kan du skräddarsy företagets bilinnehav efter behov, exempelvis med service och reparationer till en fast månadskostnad.

 • Företagsleasing med Toyota Business Lease

  Toyota Business Lease är en totallösning för dig och ditt företag där både service och bilförsäkring är inkluderat och med ett garanterat restvärde där ni som företag inte bär på restvärdesrisken. Toyota Business Lease erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav med företagets bilutgifter för finansiering, service och försäkring på en faktura.

  Denna paketlösning underlättar budgeteringen samt uppföljning av bilkostnaderna oavsett om ditt företag har ett eller flera fordon i vagnparken.

  Din Toyotaåterförsäljare tar hand om service och eventuella reparationer - självklart med Toyotas originaldelar.