1. Miljö
 2. Fyra steg för en bättre värld
Jag vill....

4 steg för en bättre värld

Vi på Toyota letar ständigt efter sätt att minska vår påverkan på miljön. I den här sektionen kan du upptäcka vad vi har gjort, vad vi gör och vad vi planerar att göra i framtiden för att nå harmoni mellan människor, produkter och planeten.
 • 4 steg för en bättre värld

  Vi har länge prioriterat utvecklingen av tillverkningsmetoder och fordon som har mindre påverkan på miljön. Det här 360-graders synsättet är baserat på de fyra stegen: minska, återanvända, återvinna och energiutvinna. Dessa fyra begrepp definierar vår ständiga utveckling när det gäller tillverkning av bilar, fordonens påverkan under användningsfasen och hur de kan tas om hand på ett säkert och ansvarsfullt sätt när de nåt slutet av sin livstid.

  Genom att alltid ta hänsyn till dessa fyra steg kan vi minimera användandet av värdefulla naturresurser och utsläppen av koldioxid. Vi kan också fortsätta att tillverka fordon som är ännu renare och effektivare, genom att använda innovativa material och alternativa energisystem. Denna approach leder oss mot vårt mål: den ultimata miljöbilen, en bil som inte påverkar miljön negativt i något steg av sin livscykel.

Minska

Att minska handlar om att använda mindre resurser och därmed minimera påverkan på miljön. Detta appliceras på allt vi gör, från att utveckla bilar som ställer mindre krav på den omgivande miljön till att skapa tillverkningsprocesser som använder färre resurser och skapar mindre föroreningar.

Läs mer om detta på vår europeiska hemsida (Opens in new window).

Hantering av kemiska ämnen

Vi har långt innan lagstiftningen reglerade hanteringen av kemiska ämnen gjort förändringar för att minska vårt avtryck på miljön. Vi har minskat eller helt uteslutit användandet av tungmetaller som bly*, kadmium och kvicksilver som kan ge långvariga försämringar på miljön om de inte hanteras på rätt sätt. Vi använder blyfria bildelar och rostskyddsbehandling samt kvicksilverfri belysning och reglage. Vi undviker även att använda lösningsmedel och färger som kan innehålla skadliga ämnen.

Vi lever fullt upp till REACH som betyder: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. REACH genomsyrar allt från vår tillverkningsprocess och bildelar till tillbehör i vår verksamhet och vi har för avsikt att bli världsledande när det kommer till användning av säkra kemikalier. Samma krav ställer vi även på våra samarbetspartners och säkerställer på så sätt att även de tar ansvar fullt ut.


*Undantaget startbatterier som noterat enligt dispens i Annex II of Commission Directive 2000/53

 • Återanvända

  Det vi inte kan minska strävar vi efter att göra återanvändningsbart. Under bilens tid på vägen kan många av dess delar repareras och återanvändas. Samma principer appliceras när ett fordon är redo att skrotas. Den kan fortfarande innehålla många delar som kan plockas ut för att repareras eller återanvändas. I vår tillverkningsprocess ser vi till att återanvända hellre än att slösa på resurser, som exempelvis recirkulation av regnvatten och nyttjande av överblivet material från våra produktionsprocesser.

  Läs mer om detta på våran europeiska hemsida (Opens in new window).

 • Återvinna

  Om vi kan återvinna saker behöver vi inte använda så många nya resurser eller material för att tillverka nya. Återvinning är en del av designen i alla våra fordon, och arbetet för ännu bättre sätt att återvinna komponenter från våra fordon, t.ex. våra hybriddrivlinor, fortgår ständigt.

  Tillsammans med Stena Metall som idag tar hand om våra uttjänta bilar ser vi till att leva upp till det svenska återvinningsmålet att återvinna 95% av bilen (baserat på fordonsvikt, 85% återanvänds/återvinns och 10% energiåtervinns).

  Med nya, innovativa tekniker behövs också kunskapen om hur olika delar behöver tas om hand när de behöver lagas eller bytas ut. Mer information om vart du som bildemonterare, bärgare, räddningstjänst, verkstad, privatperson eller försäkringsbolag bör vända dig när du har att göra med en hybrid finner du på elbilsinfo.se.

  Läs mer om detta på våran europeiska hemsida (Opens in new window).

Lämna in din uttjänta Toyota

För bilar finns ett så kallat producentansvar där en del är att biltillverkaren tillhandahåller ett system för återtagning av uttjänta bilar. För denna hantering har Toyota Sweden valt Stena Metall som samarbetspartner, vilka i sin tur skapat nätverket BilRetur tillsammans med SBR. BilRetur är ett nätverk av mottagningsstationer som täcker ca 100 platser runt om i Sverige.

När bilen lämnas in på mottagningsstationen ska du som bilägare begära ett mottagningsbevis. Beviset är en garanti för att bilen inte exporteras illegalt utan omhändertas på rätt sätt

Om du vänder dig till en mottagningsstation i BilReturs nätverk är det kostnadsfritt för dig som bilägare att skrota din Toyota. Kostnad får dock tas ut om bilen till exempel saknar väsentliga delar såsom motor, växellåda och katalysator. Sök din närmast belägna mottagningsstation via kartan på www.bilretur.se (Opens in new window).

Du som bilägare kan även lämna din bil till en fristående auktoriserad bilåtervinnare men i dessa fall kan en kostnadsfri mottagning inte garanteras. Läs mer om bilskrotning och återvinning på Bil Sweden (Opens in new window). Läs mer om återvinning av uttjänta bilar i broschyren "Dags att ta farväl av bilen?" som du kan ladda ner på länken nedan.

 
 • Energiutvinna

  För att generera minsta möjliga avfall, försöker vi utvinna så mycket vi kan från vår tillverkning. Vi jobbar också med specialiserade partners för att skapa de bästa möjliga processerna för omhändertagande av våra fordon. Även de minsta avfallsresterna kan tas om hand och användas, exempelvis som en alternativ energikälla för industrin.

  Läs mer om detta på våran europeiska hemsida (Opens in new window).