1. aterkallelser

INFORMATION

GÄLLANDE ÅTERKALLNING AV KROCKKUDDAR.

ÅTERKALLELSE AV KROCKKUDDAR FRÅN TAKATA

 

Toyota har som första prioritering att tillverka de säkraste och mest tillförlitliga bilarna i världen. För att nå dit följer vi kontinuerligt upp kvaliteten via ett antal olika källor för att försäkra oss om att din Toyota kan leverera den driftsäkerhets och säkerhetsnivå vi vet att du som ägare förväntar dig.

Information gällande återkallelse av krockkuddar från TAKATA

Vissa av Toyotas bilar använder sig av en eller flera krockkuddar ifrån tillverkaren TAKATA. Det har kommit till vår kännedom att vissa av dessa krockkuddar ifrån TAKATA kan vara behäftade med ett fel i gasgeneratorn som potentiellt kan orsaka att krockkudden, vid aktivering inte löser ut på det sätt den är konstruerad att göra. Detta kan resultera att trycket inuti gasgeneratorn blir så pass högt att dess hölje brister.

Varför har min Toyota krockkuddar, och vad är en gasgenerator?

I samverkan med säkerhetsbältena är de främre krockkuddarna avsedda att minska risken för skador genom att skydda föraren och passageraren i framsätet. Gasgeneratorn är en anordning i krockkudden vars syfte är att snabbt fylla krockkudden med gas.

Omfattas min bil av denna återkallelse, och vad ska jag i så fall göra?

De modeller som är aktuella i Europa är:

- Auris
- Avensis
- Avensis Verso
- Corolla
- Yaris
- Hilux
- RAV4

Det gäller modeller som producerades mellan maj 2000 till november 2001 och april 2006 till december 2014.
Observera att inte nödvändigtvis samtliga chassinummer inom spannet ovan behöver innefattas i denna kampanj. Vänligen kontakta din återförsäljare för att få reda på ifall just din bil berörs

Eftersom detta är en mycket omfattande återkallning med en begränsad reservdelsförsörjning så sker kundkontakten löpande. Toyota har sedan en tid tillbaka kontinuerligt skickat ut information till berörda bilägare och så snart delar finns tillgängliga för ditt fordon kommer vi informera även dig via brev, d.v.s. om din bil omfattas av återkallningen. Då vill vi att du snarast kontaktar närmaste Toyota verkstad och bokar en tid för åtgärd.

Vi jobbar för närvarande på en sökmotor som möjliggör att du själv skall kunna se ifall din bil berörs eller ej. Till dess att denna funktion är färdigställd ber vi om att få hänvisa dig till din återförsäljare. De kan besvara eventuella frågor angående detta.