Integritetsmeddelande 

Vi efterfrågar ditt samtycke till att ta emot marknadskommunikation i enlighet med Toyota integritetspolicy (www.toyota.se/legal/integritetspolicy). Toyota Sweden AB, Box 1103, 172 22 Sundbyberg och Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, kommer som Personuppgiftsansvariga att samla in dina Personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

Följande regler tillämpas när du samtycker till att ta emot nyhetsbrev och marknadskommunikation om Toyota Land...

Cruiser:

- Du kommer bli tillfrågad att lämna följande Personuppgifter:

Namn och e-postadress. 

- Vi kommer att använda dessa Personuppgifter enbart för att skicka nyhetsbrev och marknadskommunikation om Toyota Land Cruiser. Om du också accepterat cookies på vår hemsida så kan vi skicka personaliserad kommunikation (till exempel, påminna dig om att slutföra din bilreservation).

- Dina Personuppgifter kan göras tillgängliga för mottagare som hjälper oss med den tekniska behandlingen av dina Personuppgifter och endast i den utsträckning detta är nödvändigt för sådan hjälp.

- Dina Personuppgifter sparas tills du återkallar ditt samtycke.

- Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom länken i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta Toyota Sweden på integritet@toyota.se.

Integritetsmeddelande 

Vi efterfrågar ditt samtycke till att ta emot marknadskommunikation i enlighet med Toyota integritetspolicy (www.toyota.se/legal/integritetspolicy). Toyota Sweden AB, Box 1103, 172 22 Sundbyberg och Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, kommer som Personuppgiftsansvariga att samla in dina Personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

Följande regler tillämpas när du samtycker till att ta emot nyhetsbrev och marknadskommunikation om Toyota Land Cruiser:

- Du kommer bli tillfrågad att lämna följande Personuppgifter:

Namn och e-postadress. 

- Vi kommer att använda dessa Personuppgifter enbart för att skicka nyhetsbrev och marknadskommunikation om Toyota Land Cruiser. Om du också accepterat cookies på vår hemsida så kan vi skicka personaliserad kommunikation (till exempel, påminna dig om att slutföra din bilreservation).

- Dina Personuppgifter kan göras tillgängliga för mottagare som hjälper oss med den tekniska behandlingen av dina Personuppgifter och endast i den utsträckning detta är nödvändigt för sådan hjälp.

- Dina Personuppgifter sparas tills du återkallar ditt samtycke.

- Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom länken i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta Toyota Sweden på integritet@toyota.se.