1. Miljö
  2. Hållbart samhälle
Jag vill....

Hållbart samhälle

Vi skapar en framtid i harmoni med naturen.

Toyotas engagemang för miljön har alltid sträckt sig utanför den egna verksamheten. Som samhällsmedborgare har vi ett ansvar mot planeten vi bor på, och vill bidra till ett hållbart samhälle i samklang med naturen.

”Vi kommer inte vara framgångsrika om vi inte fortsätter att ha ett miljöledarskap”
Didier Leroy, TMC Executive Vice President

ÖKAD MEDVETENHET

För att kunna skapa en bättre värld för våra barn, arbetar Toyota med att öka medvetenheten hos just barnen om varför naturen är viktig. Samtidigt är vår ambition att öka miljömedvetenheten både hos vår egen personal, men också hos lokalbefolkningen där vi är verksamma.

Men hur gör vi det? Vi är t.ex. en del av ”the Great Plant hunt”, ett utbildningsprogram för barn för ökad kunskap om jordens växter. Varje år har vi också ”Green month” (en grön månad) då all personal inom Toyota fokuserar på ett speciellt tema inom miljö. Det här är bara två exempel på Toyotas arbete för en ökad medvetenhet. Mer information på engelska om dessa samt ett par andra exempel kan du läsa mer om här.

 

BIOLOGISK MÅNGFALD

Under de senaste åren har biologisk mångfald fått ett allt större fokus inom Toyota. Vi är involverade i många små, lokala projekt som tillsammans kan göra en stor, positiv skillnad. Vi främjar integration inom hela Toyota och mellan våra affärspartners i alla regioner i världen, och skapar på så sätt ”gröna korridorer” av samarbeten världen över.

Väl genomtänkta planteringar i anslutning till Toyotas fabriker eller huvudkontor i Storbritannien, eller varför inte avsätta en del av Toyotas marker som naturreservat i Belgien? Bevarandeåtgärder av våtmarker för att skydda lokala ekosystem och arter i Ungern, eller finansiellt stöd i samarbete med den internationella rödlistan? Allt det här görs redan, men det är bara ett axplock av Toyotas engagemang för en ökad biologisk mångfald. Vad du än vill veta mer om, så finns mer information på engelska här.

 

 

FRAMTIDSTRO

Människan har aldrig påverkat den omgivande miljön så mycket som nu. Konsekvenserna av vårt leverne, som t.ex. den globala uppvärmningen, är katastrofala. Som företag behöver vi förnya oss och hitta nya sätt att bibehålla vår livskvalitet och en stark ekonomi, samtidigt som vi bevarar och återställer de ekosystem vi är en del av.

Vi på Toyota tror på framtiden och har därför tagit flera innovativa initiativ, och åtagit oss att driva dessa för kommande generationers skull. Det är allt ifrån solrosodlingar för att stärka den lokala ekonomin i Rwanda, kväveoxidabsorberande gräs (förädlat av Toyota själva!) på ett kontorstak i Japan, till bilar drivna på vätgas som är delvis uppbyggda av komponenter gjorda av växter!