1. Om Toyota
  2. Bilsäkerhet
Jag vill....

BILSÄKERHET - OAVSETT VART DU ÄR PÅ VÄG!

T-Mate består av en rad system som är specifikt designade för att stötta dig som förare och göra körningen ännu säkrare. Funktionerna hjälper dig oavsett om du befinner dig på motorvägen, i staden eller på en parkeringsplats. Systemet hjälper inte bara till att skydda dig och dina passagerare utan även andra trafikanter omkring dig. Allt detta är en del av Toyotas dedikerade arbete för trafiksäkerhet och vårt mål att se till att trafikolyckor inte händer i framtiden.

TOYOTA SAFETY SENSE

Toyota Safety Sense är inte ett säkerhetssystem som befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler. För information och försiktighetsåtgärder, vänligen se bilens instruktionsbok. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade.
Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information.

PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)

Vårt Aktiva krockskyddssystem kan förutse olyckor och hjälpa dig att undvika kollisioner med andra fordon, fotgängare och cyklister. Det fungerar genom att varna föraren med ljud- och ljussignaler samt bromsassistans. Om föraren inte lyckas bromsa i tid, aktiveras bromsarna automatiskt för att förhindra eller mildra en kollision.
Upptäck mer Opens in new window

ROAD SIGN ASSIST (RSA)

Vägskyltsigenkänning skannar av vägen framför dig och visar nödvändig information, såsom hastighetsbegränsningar eller omkörningsförbud, direkt på informationsdisplayen i bilen. Systemet varnar även med ljud- och ljussignaler ifall aktuella trafikregler inte efterföljs.
Upptäck mer Opens in new window

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)

Systemet hjälper dig att hålla ett förinställt minimiavstånd till bilen framför dig. Om avståndet minskar, kommer systemet automatiskt att korrigera din hastighet och, om nödvändigt, även aktivera bromsar och bromsljus. Är bilen även utrustad med Vägskyltsigenkänning (RSA) läser systemet också av hastighetsskyltar och föreslår nödvändiga ändringar för farthållaren.
Upptäck mer Opens in new window

LANE TRACE ASSIST (LTA)

Vårt system för Intelligent körfilsassistans är designat för att göra motorvägskörning säkrare, genom att se till att du håller dig centrerat inom ditt körfält. Om du skulle börja dra dig mot höger eller vänster, kommer systemet lugnt och försiktigt att korrigera din position tills du ligger i mitten igen.
Upptäck mer Opens in new window

AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

Systemet för Automatiskt helljus skannar av vägen framför dig för att upptäcka eventuella strålkastare som närmar sig. Om den upptäcker det kommer systemet automatiskt att slå om till halvljus. När den mötande bilen passerat, slår systemet om till helljus igen. Resultatet? Säkrare körning i mörker för dig och andra trafikanter.
Upptäck mer Opens in new window

EMERGENCY DRIVING STOP SYSTEM (EDSS)

EDSS är ett nödstoppsystem som registrerar förarens aktivitet. Om systemet inte registrerar någon aktivitet under en tid, kommer föraren att varnas med ljudsignaler. Om föraren inte reagerar, stannar systemet fordonet gradvis och håller det säkert i körfältet. Det aktiverar även varningsblinkers och låser upp dörrarna för att räddningstjänsten enkelt ska kunna komma in i bilen. 
Upptäck mer Opens in new window

PROACTIVE DRIVING ASSIST - DECELERATION ASSIST (DA)

Det här systemet hjälper dig att göra en mjuk inbromsning när du närmar dig ett fordon och lättar på gaspedalen.
Upptäck mer Opens in new window

ACCELERATION SUPPRESSION AT LOW SPEED

Om du kör i låg hastighet och av någon anledning trycker hårt på gaspedalen samtidigt som du har till exempel en bil, cyklist eller fotgängare framför dig, kommer systemet att begränsa accelerationen för att minimera risken för en kollision.

OVER-THE-AIR UPDATE (OTA)

Trådlösa uppdateringar (OTA) säkerställer att Toyota Safety Sense är uppdaterat med de senaste funktionerna och förbättringarna.

PROACTIVE DRIVING ASSIST - STEERING ASSIST

Den här funktionen hjälper föraren att hålla kvar bilen i sitt körfält. Systemet känner av om det kommer en kurva och justerar styrassistansens styrka för att underlätta lämplig styrning. Den kan också hjälpa till att förbättra stabiliteten vid körning rakt fram.
Upptäck mer Opens in new window

PARKERINGSASSISTANS

TOYOTA TEAMMATE ADVANCED PARK

Det här systemet kontrollerar acceleration, styrning, inbromsning och växling* för att hjälpa dig parkera på ett säkert sätt. Det kan till och med memorera dina favoritparkeringsplatser som inte är definierade av linjer eller kringliggande objekt.

*Ej tillgängligt på bilar med manuell växellåda.

Upptäck mer Opens in new window

PANORAMIC VIEW MONITOR (PVM)

Att parkera blir enklare och säkrare med det här systemet som kombinerar bilder från fyra kameror för att kunna skapa en 360°-bild över området runtom bilen.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTAB)

När du backar ut från en parkeringsruta kommer systemet att identifiera ifall några fordon närmar sig från höger eller vänster. Upptäcker det ett fordon kommer det att varna dig samt aktivera bromsarna för att undvika en kollision.
Upptäck mer Opens in new window

INTELLIGENT CLEARANCE SONAR (ICS)

Det här systemet varnar föraren ifall ett objekt befinner sig framför eller bakom bilen och kommer automatiskt att bromsa för att hjälpa dig undvika en kollision.
Upptäck mer Opens in new window

SAFE EXIT ASSIST (SEA)

Det här systemet använder radar från döda-vinkeln-varnaren för att förhindra en kollision när en förare eller passagerare öppnar sin dörr och ett fordon eller en cyklist närmar sig bakifrån. Om det finns risk för en kollision tänds en ikon på ytterbackspeglarna och i multimediaskärmen, samtidigt som en ljudsignal varnar.
Upptäck mer Opens in new window

REAR SEAT REMINDER SYSTEM (RSRS)

Om en passagerare eller ett föremål är kvar i baksätet när föraren lämnar bilen, får föraren en varning i instrumentpanelen. 

Beroende på modell så aktiveras även varningsblinkers och ett ljud varnar föraren, efter att bilen har låsts.

TOYOTA TEAMMATE ADVANCED PARK (FJÄRRSTYRD)

Med det här systemet kan föraren styra fordonets parkering från sin smartphone medan han eller hon står utanför bilen. Systemet är enkelt att använda och stöder alla typer av parkeringsmanövrar. För ökad säkerhet stannar fordonet omedelbart om användaren lyfter fingret från sin smartphone.
Upptäck mer Opens in new window

FÖRARASSISTANS

BLIND SPOT MONITORING (BSM)

Vår döda vinkeln-varnare – Blind spot Monitor – upplyser föraren om ett fordon befinner sig nära men utom synhåll i backspeglarna. Det är speciellt användbart vid omkörningar.
Upptäck mer Opens in new window

ADAPTIVE HIGH-BEAM SYSTEM (AHS)

Det här systemet är designat för att säkerställa bästa möjliga sikt för alla vägtrafikanter vid mörkerkörning. Det optimerar strålkastarnas ljus automatiskt, genom att skugga de områden där mötande trafik kommer, så att ditt helljus inte bländar men fortfarande ger dig god sikt framåt.
Upptäck mer Opens in new window

DRIVER MONITOR CAMERA (DMC)

Det här systemet använder en kamera ovanför ratten för att övervaka förarens uppmärksamhet och allmäntillstånd. Föraren varnas om systemet upptäcker till exempel trötthet. All insamlad data används för att förbättra funktionen hos Emergency Driving Stop System (EDSS) genom tidigare upptäckt av ouppmärksamhet.

 

 

 

TOYOTA SMART CONNECT – HÄNDELSER PÅ VÄGEN

Genom att samla in information från andra förare kan systemet varna för faror i närheten, till exempel olyckor och halt väglag. Beroende på vilken typ av multimediasystem bilen har, kan potentiella faror också rapporteras, vilket bidrar till en förbättrad trafiksäkerhet för fler bilister.

 

 

 

EMERGENCY CALL (E-CALL)

Med det här systemet kan passagerare och förare enkelt larma räddningstjänsten genom att trycka på en knapp i fordonet. Om det sker en olycka eller om bilens krockkuddar löses ut, aktiveras systemet automatiskt.

 

 

 

FRONT CROSS TRAFFIC ALERT (FCTA)

FCTA skyddar din bil vid trafikerade korsningar. Systemet upptäcker fordon som passerar framför dig och om din bil har en vindrutedisplay (HUD) får du en varning i den, innan du varnas av en ljudsignal om systemet anser att det finns en kollisionsrisk.
Upptäck mer Opens in new window

LANE CHANGE ASSIST (LCA)

Filbytesassistans kan användas på motorväg när Adaptive Cruise Control (ACC) och Lane Tracing Assist (LTA) är aktiverade. När föraren använder blinkersen för att byta fil, kontrollerar systemet att filbytet kan göras på ett säkert sätt och styrassistansen gör sedan filbytet.
Upptäck mer Opens in new window

EMERGENCY STEERING ASSIST MED AKTIVT STÖD (ESA MED AKTIVT STÖD)

Det här systemet hjälper till att undvika kollisioner genom att automatiskt styra bilen runt hinder. Systemet hjälper också till så att bilen i mesta möjliga mån stannar i sitt körfält när den styr runt ett hinder. 

 

 

 

 

 

AUTOMATIC REAR FLASHING HAZARD LIGHTS (ARFHL)

Om det finns en risk att bli påkörd bakifrån, slår det här systemet på varningsblinkers. Det varnar förare som ligger bakom vilket minskar risken för en kollision. 

 

 

 

 

 

 

 

Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt. Systemen fungerar olika baserat på funktionens förhållanden och begränsningar. Referera alltid till fordonets manual för ytterligare information. Funktionernas tillgänglighet kan variera beroende på land, modell och utrustningsnivå.