1. Miljö
 2. Hållbar mobilitet
Jag vill....

Hållbar mobilitet

Som en av världens ledande biltillverkare, tar vi vårt miljöansvar på allvar. Det innebär att skapa fordon som har så liten påverkan som möjligt på den omgivande miljön. Det är inte bara en fråga om utsläpp från fordonen vid körning; vi tror att det är lika viktigt att hitta renare, mer hållbara alternativ både vid tillverkning och bortskaffande av dem när de når slutet av sin livslängd.
 • Vi har tillbringat årtionden åt forskning för att utveckla fordon som är snällare mot miljön. Det har lett till produktion av bl.a. hybridtekniken som redan har visat sitt värde i att minska utsläppen av växthusgaser och att hjälpa oss gå mot en mer hållbar mobilitet. Vi vill dock nå ännu längre och målet är att minska CO2-utsläppen från våra fordon med 90 % till 2050, jämfört med nivån vi var på år 2010.

  En hållbar mobilitet handlar dock inte bara om koldioxid. Vi delar uppfattningen hos både makthavare och konsumenter runt om i världen om vikten av god luftkvalitet och fortsätter att investera i att hitta sätt att minska utsläpp från fordon som har en direkt inverkan på människors hälsa, såsom kväveoxider (NOx) och partiklar (PM).

Rätt bil, på rätt plats, vid rätt tillfälle

 • Människor runt om i världen använder olika typer av bilar, anpassade efter deras livsstil och närmiljö. Vissa kanske behöver en liten bil för korta stadsresor, medan andra kräver ett större och mer kraftfullt fordon för att göra regelbundna långväga resor. Det är dessa olikheter som gör att vi inte tror på en enskild lösning när det kommer till att skapa den ultimata miljöbilen. Med vårt hybridsystem har vi tagit fram en teknik med låga koldioxidutsläpp som kan användas på många olika sätt för att möta dessa olika behov.
 • Ända sedan fordon började använda förbränningsmotorn i slutet av 1900-talet, har de till stor del förlitat sig på fossila bränslen som bidrar till den globala uppvärmningen. Medan konventionella motorer kommer att fortsätta att spela en viktig roll på kort till medellång sikt, arbetar vi med att utveckla alternativ såsom biobränslen från organiska källor, elektricitet och, mer nyligen: vätgas. Med denna flervägsstrategi strävar vi efter kunna erbjuda rätt bil, på rätt plats, vid rätt tillfälle.

"Naturresurserna är begränsade. Vi måste vara vänliga mot planeten. Vi måste lämna över den till våra framtida barn."

Akio Toyoda, President Toyota Motor Corporation

 • Hybridteknik

  Hybridtekniken utgör grunden till hållbar mobilitet och är en modulär teknik som kan anpassas till flera typer av fordon och energislag. Enkelt uttryckt handlar det om att kombinera olika tekniker, för att ta tillvara på respektive tekniks fördel. Toyotas laddhybrider, bränslecellsbilar och elbilar är alla sprungna ur hybridtekniken.

VÄGEN MOT EN HÅLLBAR MOBILITET

Vår teknologiska kartläggning samlar ett brett utbud av miljövänlig teknologi för en renare, mer effektiv framtida mobilitet som inkluderar elhybrider, laddhybrider, eldrivna bilar och ett bränslecellssystem. Varje teknologi tar oss närmare vårt mål att skapa den ultimata miljöbilen. Vi vill reducera våra bilars koldioxidutsläpp med 90 % fram till år 2050 jämfört med 2010 års värden. Det är ett ambitiöst mål, men vi är övertygade om att utveckling och förfining av dessa teknologier samt genom att göra dem tillgängliga för alla, kommer få oss att nå dit.

Vår prisbelönta hybridteknik är kärnan i alla våra olika drivlinor. Det faktum att det är modulärt uppbyggt innebär att den lätt kan anpassas för användning i olika typer av fordon. I en laddhybrid är den i stort sett oförändrad men man använder ett mer kraftfullt batteri som kan laddas från en extern strömkälla. Vad gäller eldrivna fordon är formatet enklare, utan bränslemotor och en mer kraftfull elmotor. I bränslecellsbilen är bensinmotorn utbytt mot en bränslecell som generera elektricitet från vätgas utan skadliga avgasutsläpp.

Vår innovativa hybridteknik appliceras på olika fordonstyper för olika behov, inklusive elbilar, elhybrider, laddhybrider och bränslecellsbilar. Helt enkelt rätt bil på rätt plats, vid rätt tillfälle.

Möt Toyota Familjen

När Mirai lanserades, världens första massproducerade vätgasdrivna sedan, fortsatte vårt utbud med alternativa drivmedel att växa. Genom att ta vår teknik från forskningslabbet och ut på vägarna gör vi den hållbara mobiliteten tillgänglig för alla. Vårt utbud inkluderar också eldrivna fordon lämpade för stadsmiljö, som exempelvis prototypen i-ROAD, ett ständigt växande antal hybridbilar samt laddningsbara plug-in hybrider. Tillsammans utgör dessa en teknisk grund för vår resa mot den ultimata miljöbilen, med målet att inte utgöra någon som helst negativ påverkan på miljön.


 • Eldriven

  Denna färgglada och eldrivna bil på tre hjul kallad i-ROAD ingår i ett pågående test av ett urbant transportnätverk i Grenoble, Frankrike.

  Läs mer på engelska här.

   


  Elhybrid

  Prius var den första av våra elhybrider och började säljas 1997. Sedan dess har mängden fordonsmodeller stadigt ökat och gör så än idag.

  Läs mer på engelska här.

   


 • Bränslecellsbilen

  Mirai introducerades i Europa 2015 och är världens första massproducerade bränslecellsdrivna sedan som drivs med vätgas.

  Läs mer om Mirai och bränslecell här.

   


  Laddhybrid

  Prius plug-in utgör nästa nivå av hybrideffektivitet. Den lanserades 2012 efter en treårsperiod av tester i Strasbourg och andra destinationer världen över.

  Läs mer på engelska här.