1. Bilförsäkring
  2. Bilforsakring vid skada
Jag vill....

Toyota Bilförsäkring vid skada

Snabb och effektiv skadereglering

Som kund i Toyota Bilförsäkring får du tillgång till snabb och effektiv skadereglering. I många fall kan du också få hjälp med din skada genom att vända dig direkt till din lokala Toyotaverkstad som kanske redan känner både dig och din bil. De flesta skador kan också regleras över telefon och internet. Toyota Bilförsäkring har också en skadejour som du når dygnet runt.

  • Våra försäkringar är att lita på

    Skadeanmälan

    Skadeanmälan till Toyota Bilförsäkring kan du göra direkt via internet genom att klicka här. Du kan också ringa och anmäla din skada alla dagar dygnet runt på telefon 0771 - 54 54 00.

    Vagnskadegaranti

    Har din bil vagnskadegaranti och du har drabbats av en plåt- eller lackskada och inget annat fordon är inblandat kan du vända dig direkt till en Toyotaverkstad som hjälper dig med skadeanmälan. Du kan också anmäla skadan till Länsförsäkringar som administrerar Toyotas vagnskadegaranti på telefon 0771 – 54 54 00.