1. Garantier
  2. Toyota relax
Jag vill....

TOYOTA RELAX

På Toyota vill vi alltid ge dig bästa tänkbara kundupplevelse. Det gäller även servicen på din bil. Därför har vi introducerat Toyota Relax – vår serviceaktiverade garanti som premierar dig som kund hos våra auktoriserade Toyota-verkstäder. Vid utförd service får du 12 månader eller 1 500 mil, garanti på köpet. Garantin kan förnyas fram till att bilen är 10 år eller har gått max 20 000 mil. Med Toyota Relax kan du fortsätta känna dig trygg även efter att nybilsgarantin löpt ut.
  • Så fungerar Toyota Relax 

    Toyota Relax ingår i vårt serviceprogram. Garantin aktiveras automatiskt för bilar mellan 3 och 10 år, när bilen servas enligt serviceschemat hos en auktoriserad Toyota-verkstad. Toyota Relax gäller alltså även dig som har en äldre Toyota. Toyota Relax är ett bevis för vårt starka förtroende för våra bilars kvalitet och för våra auktoriserade verkstäder. Du och din bil är i säkra händer hos våra Toyota-utbildade experttekniker som alltid använder originaldelar vid service och reparation.

    * Relax-garanti ingår med 12 månader/15.000 km (det som infaller först) vid varje service –upp till 10 år/200.000 km
    (det som infaller först) – vid service hos en auktoriserad Toyota-verkstad. Gäller efter nybilsgarantin gått ut och följer bilen.

Vad ingår i Toyota Relax?

Toyota Relax är ett separat och omfattande garantiprogram som täcker kostnaden för byte av stort antal komponenter enligt garantivillkoren. Toyota Relax är inte en förlängning av nybilsgarantin.
Boka service Opens in new window

Garantivillkoren

Toyota Relax börjar gälla efter att nybilsgarantin har löpt ut, fram till dess att bilen är 10 år gammal eller har gått max
20 000 mil, förutsatt att du servar den enligt bilens serviceschema. Garantin gäller för perioden mellan servicetillfällena, i regel ett år eller 1 500 mil. Alternativ garantiperiod gäller för bilar som har en annan serviceintervall än ett år eller 1 500 mil.

När det är dags för service enligt serviceschemat, behöver du bara serva din bil hos en auktoriserad Toyota-verkstad så förnyas din Toyota Relax-garanti automatiskt fram till nästa servicetillfälle.

Toyota Relax - Garantivillkor Opens in new window

Befintliga fel på bilen

Toyota Relax täcker ej befintliga fel på bilen då garantin aktiveras. Därför tillämpar vi 30 dagars karens när du för första gången servar din bil hos oss. Fel som inträffar efter 30 dagar ersätts enligt villkorsbilagan. Ingen ytterligare karens tillämpas, förutsatt att nästkommande service utförs hos auktoriserad Toyota-verkstad inom den tids- och milsintervall som gäller för bilens serviceschema. 
Boka service Opens in new window

FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Toyota Relax:

Nej. Toyota Relax är en ny, serviceaktiverad garanti som täcker kostnaden för byte av ett stort antal komponenter för att säkerställa bilens trafik- och driftsäkerhet.

Toyota Relax ersätter kostnaden för byte av komponenter enligt den bifogade villkorsbilagan

Eventuell felsökning bekostas av bilägaren.

Alla Toyota-bilar som är mellan tre och tio år gamla och ursprungligen sålda av Toyota Motor Europe är berättigade till Toyota Relax vid service hos auktoriserad verkstad. Toyota-bilar ursprungligen sålda utanför Europa omfattas ej. 

Efter utförd service hos en auktoriserad Toyota verkstad får du Toyota Relax på köpet fram tills nästa servicetillfälle, i regel 12 månader eller 1 500 mil. Toyota Relax kan förlängas upp till dess att bilen är 10 år eller har gått maximalt 20 000 mil (det som inträffar först).

Avsikten med Toyota Relax är att ge servicekunder ett omfattande skydd mot fel som kan äventyra bilens trafik- eller driftsäkerhet. Klicka härOpens in new window för att se förteckningen över komponenter som omfattas av Toyota Relax.

Garantin aktiveras automatiskt förutsatt att du anlitar en auktoriserad Toyota-verkstad att utföra schemalagt underhåll enligt Toyotas rekommendationer.

Toyota Relax är kopplad till fordonet. Den nya ägaren kan därför dra full nytta av garantin vars giltighetstid förblir densamma.

Ja, din bil kommer att få Toyota Relax så fort du har utfört service hos en auktoriserad Toyota-verkstad. Garantin täcker ej befintliga fel på bilen, ej heller fel som inträffar inom karensperioden på 30 dagar från aktiveringen av Toyota Relax.

Nej, garantin aktiveras automatiskt efter att du har utfört schemalagd service hos någon av våra auktoriserade Toyota-verkstäder. Din faktura för utförd service är garantibeviset för Toyota Relax.

Toyota kan inte täcka reparationskostnaden för befintliga fel på bilen. Därför tillämpas en karensperiod på 30 dagar från det att garantin aktiveras. Fel som inträffar efter 30 dagar ersätts enligt villkoren för garantin. Efter att du som bilägare, på din bekostnad, har åtgärdat eventuella befintliga fel ingår även dessa komponenter i Toyota Relax. Vi vill premiera våra servicekunder och tillämpar därför ingen ytterligare karens, förutsatt att nästkommande service utförs hos auktoriserad Toyota-verkstad inom det tids- och milsintervall som gäller enligt bilens serviceschema. Om nästkommande service utförs utanför det tids- eller milsintervallet kommer en ny karensperiod på 30 dagar att tillämpas.

Toyota Relax täcker exempelvis inte normalt slitage, servicedelar eller defekter på inredning, kaross och lack. Klicka härOpens in new window för att se mer detaljerad information om när garantin inte kan tillämpas samt en förteckning över de komponenter som inte omfattas av Toyota Relax.

Ja, även dessa fordon omfattas av Toyota Relax.

Bilar utrustade med WW-dieselmotor (vissa modeller av Toyota Avensis, Toyota Verso och Toyota RAV4) samt de olika Proace-modellerna med dynamiska serviceintervaller. Kontakta din Toyota-återförsäljare eller auktoriserad verkstad för mer information. Oavsett serviceintervall gäller Relax fram till nästa servicetillfälle.