1. Klimatpremie för eldriven lätt lastbil
Jag vill....

Klimatpremie för eldriven lätt lastbil

Nu kan företag, kommuner och regioner ta del av Energimyndighetens nya klimatpremie för eldrivna lätta lastbilar. Stödet är på upp till 50 000 kronor. Här kan du läsa om vad som gäller för den nya premien och hur du ansöker.
 • Från och med den 13 februari 2024 kan företag, kommuner och regioner ansöka om den nya klimatpremien. Stödet som är på maximalt 50 000 kronor beviljas av Energimyndigheten.

  Om du finansierar bilen med kontantbetalning eller billån, behöver du ansöka om stödet hos Energimyndigheten före eller upp till sex månader efter köpet.

 • En eldriven lätt lastbil är ett fordon som är registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Den får ha en totalvikt på maximalt 3,5 ton och ska drivas av enbart el eller av el som produceras av vätgas via bränsleceller.

  Läs mer om våra elektriska modeller Toyota Proace Electric samt Toyota Proace City Electric.

Så här ansöker du

 1. Logga in på Mina sidor med personligt BankID (Opens in new window)
 2. Ansök om behörighet till e-tjänsten Klimatpremie.
 3. När behörigheten är beviljad kan du skicka in din ansökan.
 4. När ansökan är inskickad till Energimyndigheten kan du beställa fordonet. 

Mer information

Här hittar du en guide från Energimyndigeten om hur du ansöker och begär utbetalning av premien.

Vägledning för lätta ellastbilar (PDF) (Opens in new window)

För att du ska kunna få stödet utbetalat, måste du ha ett bankgiro eller plusgirokonto kopplat till ditt organisationsnummer.

Aktuella modeller

 • Proace Electric
  Med två olika längder samt imponerande last- och dragvikt, kan du räkna med att inget jobb är för stort för Proace Electric att ta sig an. Proace Electric har ett lastutrymme för att hantera alla behov
 • Proace City Electric
  Med Proace City Electric får du en toppmodern transportbil med hög säkerhet och en mängd förarstödssystem. Du slipper växla, färden går tyst och bekvämt och precis som i vanliga Proace City är det goda utrymmen.

Frågor och svar om klimatpremie för lätta ellastbilar

Informaton är hämtat från Energimyndighetens hemsida (Opens in new window) där du också hittar aktuell information.

En eldriven lätt lastbil är ett fordon som är registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Den får ha en totalvikt på maximalt 3,5 ton och ska drivas av enbart el eller av el som produceras av vätgas via bränsleceller.

Klimatpremie kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en eldriven lätt lastbil. 

Klimatpremien har som syfte att främja introduktionen av vissa miljöfordon, minska utsläppen av växthusgaser och bidra till minskat buller.

 • Stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30% av den stödberättigande kostnaden dock högst 50 000 kronor per lastbil för beslut som fattas från och med 13 februari 2024. Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan den lätta ellastbilen och närmast jämförbara fordon. Med jämförbart fordon avses ett fordon som är jämförbart med det miljöfordon som ansökan avser i form av exempelvis storlek, antal axlar, vikt mm. Det jämförbara fordonet kan drivas av exempelvis diesel eller fordonsgas.
 • För beslut som fattas från och med den 1 januari 2025 gäller att stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 40 000 kronor per lätt el lastbil.
 • För beslut som fattas från och med den 1 juli 2025 gäller att stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 30 000 kronor per lätt ellastbil.Företaget som söker klimatpremie ska kunna uppvisa faktura som är utställd till det egna företaget. Samma företag ska stå som ägare av fordonet i Transportstyrelsens vägtrafikregister när Energimyndigheten ska betala ut beviljat stöd. Dessa regler gäller lika oavsett ägandeform (leasingavtal eller eget inköp). För fordon som nyttjas inom leasingavtal gäller att den som söker stödet måste stå som ägare av fordonet i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Klimatpremien kan betalas ut till leasinggivare under förutsättning att de uppfyller övriga krav enligt förordningen.