1. Elbilar
  2. Batteribilar
  3. Miljö
Jag vill....

NOLL UTSLÄPP LÄNGS VÄGEN

Elfordon som drivs enbart med batteri ger många fördelar. Att köra utan utsläppsångest innebär också att du får köra i zoner för trafik med låga utsläpp.

Innovativ återvinning

På Toyota vet vi hur viktigt återvinning är för vår miljö. Vi minskar efterfrågan på naturresurser och minskar mängden avfall genom att skapa fordon med material som kan användas igen – oavsett om de återskapas, återvinns eller används på ett helt nytt sätt.

Så förlänger vi batteriernas livslängd

Alla batterier som används i våra elbilar är skapade för att hålla lika länge som bilen. När de sedan når slutet av sin livslängd har vi ett retursystem för att säkerställa att de hanteras säkert och ansvarsfullt. Vårt mål är 100% återtagningsgrad.