1. Elbilar
  2. Branslecell

Bränslecell

Den nya vägen framåt

Toyota har sedan länge haft som mål att kunna tillgängliggöra transporter som inte ger något avtryck på miljön – för så många som möjligt. Idag är tekniken här. Och det förändrar allt igen.

Redan 2014 introducerade vi Mirai – en bil med unik bränslecellsteknologi driven av vätgas. Som bara lämnar ett spår av vattenånga efter sig. När vi nu introducerar andra generationen av Mirai är den inte bara ännu bättre, den är också väl utvecklad med det vi lärt oss av de redan 10.000 sålda bilarna från den första generationen. Att Mirai betyder ”framtid” på japanska talar sitt tydliga språk.

Kör över 50 mil och lämna bara vatten efter dig

Mirai är 100% elbil men istället för ett stort och tungt batteri med lagrad elektricitet drivs bilen av vätgas, vilket har unika kvaliteter och en enorm framtidspotential. I en vätgasdriven elbil tillverkas elen i bilens bränslecell när vätgasen reagerar med syre medan du kör. Elektriciteten går till bilens elmotor som driver bilen framåt och den andra produkten som bildas, förutom värme, är vatten. Likt konventionella bensin- och dieselbilar tankas bilen fullt på ett par minuter – fast med vätgas. Sen kan du köra över 50 mil på en tank.

 

Läs mer om Mirai

Vill du bli först?

Idag har Sverige endast tre publika tankstationer för vätgas, vilket just nu begränsar användningsområdet en aning. Men genom att inkludera Mirai i bildelningstjänsten KINTO Share erbjuds alla som vill, att köra en vätgasdriven bil till vardags. Mirai kommer i ett första skede att finnas tillgänglig att hyra i Stockholm från en timme upp till en månad. Och i takt med att infrastrukturen för vätgasstationer växer – ökar också användningsområdet. 

Testa nya Mirai Opens in new window

Vi har testat. Och sen testade vi lite till.
Vätgas och bränslecellsteknik är här för att stanna.

Med tanke på att vi i över 20 års tid utvecklat vår bränslecellsteknik, vet vi att det uppfyller våra egna och omvärldens högt ställda säkerhetskrav. Och det är därför vi väljer vätgas för framtiden – och det borde du också göra.

Men varför ska man använda sig av väte och framställa vätgas?

För det första är det enkelt att utvinna, och väte finns i allt levande. Idag utvinns väte och blir vätgas genom restprodukter som exempelvis avfall, och genom en så kallad förgasning (vilket är det vanligaste sättet) separeras vätgasen med hjälp av en reaktion av metan och högtempererad ånga. En ytterligare fördel är att den är lättillgänglig, effektiv, stabil och mycket enkel att lagra i långa perioder till skillnad från elektricitet.
Samt att en stor del av utvinningen framöver kan komma att ske med förnybar energi från sol- och vattenkraft, vilket då resulterar i en helt fossilfri kedja. Redan idag används exempelvis överskottsenergin från vindkraften.
Så det är även en energikälla som inte kommer med en bitter eftersmak. Faktiskt bara vatten.

Infrastrukturen blir hela tiden bättre, och rullas ut i etapper som möter efterfrågan. Och snart kommer det finnas vätgasstationer över hela landet – och en bränslecellsdriven framtid som kommer kännas lika självklar som spännande.

Och hur ska Toyota ta det vidare in i framtiden?

För Toyota är bränslecellstekniken en viktig och central del i omställningen mot ett hållbart samhälle, där vi tillvaratar jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Förutom att applicera bränslecellstekniken i bilar, bussar och lastbilar har Toyota tagit fram en bränslecellsmodul som kan monteras och användas för en rad olika ändamål, t ex för att driva en stationär generator. De senaste åren har det i många länder och regioner fattats politiska beslut för att öka användningen av vätgas.

Många företag tar steget in på denna marknad och därmed ökar behovet av bränslecellsteknik. Som ett av många steg på vägen har Toyota bland annat tillåtit fri användning sina patent som rör bränslecellsteknik. Det långsiktiga målet är naturligtvis att kollektivt minska behovet av fossila bränslen.