1. Elbilar
  2. Vätgasbil
  3. Miljö
Jag vill....

FÖR EN RENARE VÄRLD

På Toyota har vi som mål att gå Beyond Zero – bortom noll utsläpp – när det gäller vår miljöpåverkan. Vi tror på en framtid med mobilitet som gör att vi kan lämna jorden lite bättre än den var. Vi bidrar till att skapa hållbara lösningar för framtida generationer.

Ren och trygg energi

Som grundämne är väte rent och tryggt och det finns överallt runt oss. Det är så vanligt att upp till 70% av allt i universum består av just väte. Det betyder att det finns att tillgå överallt och det är helt koldioxidfritt när det görs med återvinningsbar energi. Ett långt framskridet pan-europeiskt samarbete finns med ca 200 stationer redan idag och fler tillkommer varje år.

RENARE LUFT, VART DU ÄN KÖR

“Jag vet inte hur många år det kommer att ta oss, men jag vill att Toyota ska utveckla drömbilen – ett fordon som kan göra luften renare än vad den redan är”, sa Katsuaki Watanabe år 2007, tidigare President för Toyota Motor Corporation.

Toyota Mirai är resultatet av Toyotas visionära ambition – en framtidssäkrad bil som bara lämnar några droppar vatten efter sig – tack vare bränslecellstekniken som inte producerar några som helst avgaser.

Dessutom är Mirai utrustad med Toyotas första luftreningssystem. Det ser till att luften som kommer in i bränslecellen går igenom aktiva kolfilter som fångar upp små dammpartiklar och giftiga föroreningar såsom svaveldioxid och kväveoxid. På så sätt är luften som sedan lämnar Mirai ännu renare än när den kom in. Mirai renar alltså luften under körning. Varje år andas en vuxen person ungefär 4 730 400 liter luft. Mirai renar samma mängd var 10 000:e kilometer.

Bara vatten som utsläpp

En vätgasbil är framtidssäkrad. Toyota Mirais innovativa teknik fungerar genom att luften transporteras till bränslecellerna för att skapa elektricitet och fortsätter sedan via ett aktivt kolfilter. Här samlas skadliga partiklar och det enda du lämnar efter dig är vatten.