1. Elbilar
  2. Vätgasbil
  3. Om vätgas
Jag vill....

Vätgas - nästa generations eldrift

Våra vätgasbilar är framtidens elbilar, med teknik som ursprungligen togs fram för att driva rymdfarkoster. Tack vare den banbrytande tekniken, drivs vätgasbilar via en kemisk reaktion i bränslecellen istället för en förbränning av fossila bränslen. Med bättre resultat för miljön, imponerande köregenskaper och effekt.

Vad är väte och var kommer det ifrån?

Väte är det vanligaste grundämnet i universum. Finns i nästan vad som helst, det är en färglös, luktfri och giftfri gas som kan lagras under långa perioder.

Vanligtvis finns väte naturligt i vatten och biomassa, utvunnet genom elektrolys med förnybara resurser som sol- eller vattenkraft. Det är därför Toyota tror att vätgas erbjuder den ultimata lösningen för energikontinuitet.

Vad mer kan man använda vätgas till?

Vätgas används till allt från att driva luftballonger till att skapa gödningsmedel och raketbränsle. Det har många industriella syften. Vätgasdrivna bränslecellsmotorer blir mer och mer populära tack vare att de lämnar noll utsläpp efter sig – den enda restprodukten är vatten.

Hur tar Toyota det vidare in framtiden?

Vi går mot en vätgasdriven värld. Toyotas Woven City är en framtidsstad belägen nedanför berget Fuji i Japan, där ett fullt uppkopplat ekosystem drivs med bränslecellsteknik. Visionen att gå bortom noll utsläpp – Beyond Zero – och vårt engagemang i kampen att skydda vår globala miljö för kommande generationer genomsyrar allt – från bränslecellsteknik för uppvärmning av hem till vätgasdrivna Toyota Mirai.