Max 1024 tecken (tecken öcer 1024 kommer inte att komma med)

Vi efterfrågar ditt samtycke till att ta emot marknadskommunikation i enlighet med Toyota integritetspolicy (www.toyota.se/legal/integritetspolicy). Toyota Sweden AB, Box 1103, 172 22 Sundbyberg och Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, kommer som Personuppgiftsansvariga att samla in dina Personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

 

Följande regler tillämpas när du samtycker till att ta emot marknadskommunikation om Toyotas produkter och tjänster:

- Du kommer bli tillfrågad att lämna följande...

Personuppgifter:

 

Namn och e-postadress. 

 

- Vi kommer att använda dessa Personuppgifter enbart för att skicka marknadskommunikation till dig.

 

- Dina Personuppgifter kan göras tillgängliga för mottagare som hjälper oss med den tekniska behandlingen av dina Personuppgifter och endast i den utsträckning detta är nödvändigt för sådan hjälp.

 

- Dina Personuppgifter sparas tills du återkallar ditt samtycke.

 

- Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom länken i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta Toyota Sweden på integritet@toyota.se.

Vi efterfrågar ditt samtycke till att ta emot marknadskommunikation i enlighet med Toyota integritetspolicy (www.toyota.se/legal/integritetspolicy). Toyota Sweden AB, Box 1103, 172 22 Sundbyberg och Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, kommer som Personuppgiftsansvariga att samla in dina Personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

 

Följande regler tillämpas när du samtycker till att ta emot marknadskommunikation om Toyotas produkter och tjänster:

- Du kommer bli tillfrågad att lämna följande Personuppgifter:

 

Namn och e-postadress. 

 

- Vi kommer att använda dessa Personuppgifter enbart för att skicka marknadskommunikation till dig.

 

- Dina Personuppgifter kan göras tillgängliga för mottagare som hjälper oss med den tekniska behandlingen av dina Personuppgifter och endast i den utsträckning detta är nödvändigt för sådan hjälp.

 

- Dina Personuppgifter sparas tills du återkallar ditt samtycke.

 

- Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom länken i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta Toyota Sweden på integritet@toyota.se.