1. Legal
  2. Sajtpolicy
  3. Hur används mina personuppgifter?
Jag vill....

Hur används mina personuppgifter?

Varje personlig uppgift som du lämnar via sajten kommer bara att användas av Toyota för att förbättra den service som Toyota tillhandahåller, inklusive marknadsföring. TME gör allt för att säkerställa att insamlande, överföring och lagring av personliga uppgifter sker på ett säkert och betryggande sätt såsom kan förväntas gällande handhavande av sådan information. TME kommer inte att överföra personliga uppgifter till tredje part, utom till andra behöriga inom Toyotas distributionsnätverk. Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personliga uppgifter samt korrigera felaktigheter och invända mot användningen av personliga uppgifter.

Då TME inte är skyldigt att övervaka eller granska information som lämnas av besökare på sajten och fråntar sig allt ansvar avseende sådan användarinformation, förbehåller sig TME rätten att då och då kontrollera sådan information och ta bort den från sajten utan angivande av skäl.

Toyota inhämtar, uppdaterar och kompletterar dina personuppgifter direkt från dig och via andra register med sådan information som är särskilt viktig för god kundservice, främst från Centrala Bilregistret och från de auktoriserade återförsäljarbolagen. Den auktoriserade återförsäljaren av Toyota i det distrikt du bor registrerar också dina personuppgifter, huvudsakligen i samma syfte som TSW. Återförsäljaren inhämtar uppgifterna från vårt Bilägar- och Beståndsregister och direkt från dig vid dina kontakter med företaget. Det gäller i första hand namn- och adressuppgifter, men även uppgifter om verkstadsbesök, service och reservdelsköp.