Toyota Touch 2 med Go

1. Koppla ihop telefonen via Bluetooth

Steg
För att para din telefon via Bluetooth trycker du på [SETUP]-knappen på enheten för att gå till menyn Inställning.

Steg
Tryck på [Anslutningsbarhet] för att komma till online-menyn.

Steg
Välj [Bluetooth-anslutning] för att komma till Bluetooth-menyn.

Steg
Gå till [Sök enhet] för att se en översikt över tillgängliga Bluetooth-enheter.

Steg
Välj din mobila enhet. Bluetooth-parningen har startat.

Steg
Ett lösenord kommer att skickas till din mobila enhet. Bekräfta att siffrorna är identiska med de som visas på Touch 2-displayen. Bekräfta genom att trycka på [Ja].

Steg
Din mobila enhet är nu parad med Toyota Touch. Tryck på knappen för anslutningsbarhet (längst upp till höger) för att se en översikt över parade Bluetooth-enheter.

Steg
Bluetooth-anslutningen fungerar för handsfreesamtal, musikfiler och data.