Toyota Touch 2 med Go

6: Ställ in en Favorit-adress

Steg
Tryck på [MAP/NAV]-knappen på enheten.

Steg
Välj "Hem" eller "Arbete" för att ställa in dem. Eller skapa en ny favorit enligt beskrivningen på de följande skärmarna. Börja genom att trycka på [Lägg t. fav.dest.].

Steg
Välj [Ange adress]. (Eller kan du ställa in din aktuella plats eller en sevärdhet som en ny favorit.)

Steg
Ställ in staden för din destination genom att trycka på [Stad].

(För destinationer i Storbritannien kan du också ställa in postnumret genom att välja [Kod] och fortsätta med steg 10.)

Steg
Ange stad och bekräfta med [OK].

Steg
Välj [Gata] för att ange adressen med gatunamn och nummer.

Steg
Ange gatunamn och bekräfta med [OK].

Steg
Välj [Nr] för att ange husnummer.

Steg
Ange husnummer (valfritt) och bekräfta med [OK].

Steg
Bekräfta favoritadressen genom att välja [Spara som favorit].

Steg
Välj ett namn för favoritadressen.

Steg
Bekräfta med [OK].

Steg
Favoritadressen är nu tillgänglig i navigeringsmenyn.

Steg
Du kan också välja din senaste destination som en favoritadress. Tryck på [Senaste].

Steg
Välj destinationen du vill välja som en favoritadress genom att trycka på knappen till höger.

Steg
Välj [Lägg till i favoriter].

Steg
Välj ett namn för favoritadressen för att kunna hitta den i navigeringsmenyn.

Steg
Bekräfta med [OK].