Toyota Touch 2 med Go

9: Anpassa den delade skärmen
med eller utan appinformation

Steg
Du kan alltid välja mellan en fullskärmskarta och en delad skärm.

Steg
Tryck på dubbelpilen för att växla mellan delad och full skärm.

Steg
För att anpassa den delade skärmen på Toyota Touch® 2 with Go trycker du på [SETUP]-knappen på enheten för att gå till menyn Inställning.

Steg
Tryck på [Karta] för att komma till kartinställningarna.

Steg
Välj [Delad kartvy].

Steg
Välj [Karta med mediainfo] för en skärm med inkluderad medieinformation.

Steg
Tryck på [MAP/NAV]-knappen på enheten för att komma tillbaka till kartvisningen.

Steg
För att ställa in en delad skärm med appinformation trycker du på [SETUP]-knappen] på enheten för att gå till menyn Inställning.

Steg
Tryck på [Karta] för att komma till kartinställningarna.

Steg
Välj [Delad kartvy].

Steg
Markera [Karta med app och mediainfo].

Steg
När en app visas kan du välja önskad app separat genom att trycka på [Välj app att visa på karta].

Steg
För väderinformation i realtid väljer du appen [Väder] och trycker på [MAP/NAV]-knappen på enheten för att komma tillbaka till kartvisningen.

Steg
För parkeringsinformation i realtid trycker du på den lilla knappen i det övre högra hörnet på väderdisplayen...

Steg
...och väljer appen [Parkering].

Steg