Toyota Touch 2 med Go

5: Stoppa vägledningen på din planerade rutt

Steg
Du kan stoppa en aktiv vägledning när som helst. Tryck på de tre punkterna [...] på högra sidan av displayen för att öppna undermenyn.

Steg
Tryck på Stop-ikonen.

Steg
Vägledningen stoppas omedelbart.