Provkör en Toyota
Bygg din Toyota
Hitta närmaste återförsäljare!
Boka service
Min Toyota

Bilproduktion

Toyotas arbete för att förbättra och effektivisera

Fordonstillverkning kräver energi och vatten, orsakar utsläpp av koldioxid, vissa farliga ämnen samt avfall. Därför arbetar vi för att ständigt förbättra och effektivisera produktionen.

Toyota Production System

Toyota Production System (TPS) inkluderar ett arbetssätt som visar respekt för miljön och samhället med fokus på att minimera resursslöseri. Sedan 2001 har våra produktionsanläggningar i Europa:

  • minskat genomsnittliga vattenförbrukningen per tillverkad bil med 40 %
  • minskat genomsnittet av flyktiga organiska föreningar (VOC) per tillverkad bil med 51 %
  • minskat genomsnittliga energiförbrukningen per tillverkad bil med 40 % – och fått de lägsta nivåerna av alla volymtillverkare i Europa
  • uppnått att inget avfall går till deponi

/
Hållbara fabriker

Vi på Toyota anser att en hållbar fabrik är en fabrik där de naturliga resurserna nyttjas till fullo, samtidigt som den existerar i harmoni med sin omgivning. Vi har flera fabriker runt om i världen, bland annat i Storbritannien, Frankrike och Japan som helt har utformats med hållbarhet i fokus. Toyotas fabrik i Valencia i Frankrike, där Yaris tillverkas, är en av våra hållbara fabriker som har utformats med miljön i fokus för att möjliggöra en optimal återvinning av avfallet från produktionen.

Tustumifabriken i Toyota City i Japan har solpaneler på taket som sträcker sig över 50 000 kvadratmeter och täcker halva fabrikens energibehov. Ett stort antal träd har också planterats runt om fabriken.

Samtliga 67 Toyotafabriker runtom i världen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Hållbara fabriker

Alla 67 Toyotafabriker runtom i världen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

I en hållbar fabrik nyttjas naturliga resurserna till fullo, samtidigt som den existerar i harmoni med sin omgivning. Vi har flera fabriker runt om i världen som helt utformats med hållbarhet i fokus.

Vid tillverkningen av tredje generationens Prius har vi fått ner energiåtgången vid produktionen så att koldioxidutsläppen blivit 31 % lägre än för föregående modell. Vi använder även bioplaster framställda av växter till mattorna i bilen, vilket reducerar CO2-utsläppen ytterligare.

Teknik som testats och varit framgångsrik exporteras sedan till andra fabriker runt om i världen. Vårt mål är att successivt utöka initiativet med hållbara fabriker till all vår produktion.

Vid tillverkningen av tredje generationens Prius har vi fått ner energiåtgången vid produktionen så mycket att koldioxidutsläppen blivit 31 procent lägre än för tillverkningen av föregående modell. Vi har även använt oss av bioplaster framställda av växter för att tillverka mattorna i bilen, vilket reducerar koldioxidutsläppen ytterligare.

Teknik som testats och varit framgångsrik exporteras sedan till andra fabriker runt om i världen. Vårt mål är att successivt utöka initiativet med hållbara fabriker till all vår produktion.

Logistik och leverans av fordon och reservdelar

Toyota strävar efter att alltid tillämpa de mest effektiva och miljöanpassade metoderna för logistik och leverans. Det gäller allt från hämtning av delar från leverantörer till import och export av nya fordon, och till distribution av reservdelar och tillbehör.

Omdisponering av bilar
I Sverige sker en viss omdisponering av bilar. Det sker när en kund vill köpa en bil som för tillfället inte finns på den aktuella platsen. Då transporteras bilen från en annan plats för att levereras till kunden. Vi försöker hela tiden hitta smartare lösningar för att minimera omdisponeringarna av bilar och följer kontinuerligt de utsläpp som omdisponeringarna ger upphov till.

Läs mer om ...

Om Toyota Om Toyota Vill du veta mer om Toyota i Sverige och globalt? Läs mer om företaget Toyota och innovationer, såsom konceptbilar och motorsport. Pressinformation från Toyota Pressinformation från Toyota Här samlar vi våra senaste pressmeddelanden samt nyheter, bilder och faktamaterial om Toyota. Allt material i pressrummet vänder sig till media och bilder får användas fritt i redaktionella sammanhang. Toyota Instruktionsfilmer Instruktionsfilmer Vill du lära dig hur du får ut det mesta av våra tillbehör och andra produkter? Våra instruktionsfilmer hjälper dig med allt från att kolla torkarbladen till att byta däck. Bättre samhälle Bättre samhälle Toyotas engagemang för miljön har alltid sträckt sig utanför den egna verksamheten. Som samhällsmedborgare har vi ett ansvar mot planeten vi bor på, och vill bidra till ett hållbart samhälle i samklang med naturen.