Vi har ett ansvar att visa miljöledarskap.

Vi bryr oss om miljön, det är grundläggande för oss och vår verksamhet. Vi strävar efter att ständigt minska den påverkan vår verksamhet har på omvärlden och har konsekvent banat väg för ny teknologi, samt nya produkter och arbetssätt som är snällare mot miljön och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Vi är stolta över vår miljöhistoria och de miljöprestationer vi uppnått - till exempel var vi först med att etablera en särskild återvinningsverksamhet för fordon, först att ha en fabrik där inget avfall går till deponi och först att massproducera en hybridbil, en vätgasdriven bränslecellssedan och med nollutsläpp. Även om vi har uppnått en hel del, vill vi göra ännu mer och inspirera andra. Därför är det en självklarhet för oss att sätta nya och högre miljömål för oss själva för att bygga en bättre framtid.

Toyota Environmental Challenge 2050
Ett uppdrag för miljön, mot en bättre framtid.

Även om vi är stolta över vårt rykte som en pionjär inom miljöteknik, tror vi att det fortfarande finns mycket mer vi kan åstadkomma. Vi har utarbetat 6 miljöutmaningar som vi kommer att arbeta för att uppnå till år 2050, som går utöver noll miljöpåverkan, till att även leverera positiva miljöeffekter.

Vår mission är att göra livet bättre med hjälp av ny teknik, nya sätt att arbeta och bidra med nytänkande för att minska utsläppen, öka återvinningen, skydda naturresurser och öka användningen av renare, förnybara energikällor. Detta vill vi uppnå samtidigt som det hjälper människor runt om i världen att leva och arbeta i harmoni med naturen.

Hållbar mobilitet
Hållbar mobilitet åt alla

Som en av världens ledande biltillverkare, tar vi vårt ansvar på allvar för att skydda miljön. Det innebär att utveckla fordon som har en så liten påverkan som möjligt på den omgivande miljön. Exempel på det är våra världsledande elhybrider och Mirai, världens första massproducerade vätgasdrivna bränslecells-sedan.

Vi forskar på alternativa bränslen från förnybara källor och arbetar med partners för att utforma renare och effektivare integrerade transportsystem. Låt oss visa dig mer om de fordon vi designar och de initiativ vi tar för att uppnå en hållbar mobilitet för framtiden.

4 steg mot en bättre värld
En framtid i harmoni, för människor, produkter och vår planet

Vi söker ständigt efter sätt att minska vår påverkan på miljön. Det gäller inte bara bilarnas påverkan, utan även hur de tillverkas och de resurser vi använder. Det kan sammanfattas med fyra R – Reduce (minska), Reuse (återanvända), Recycle (återvinna) och och Recover (energiutvinna). Detta är våra ledord för att säkerställa försiktig användning av naturresurser, öka livslängden på våra produkter, öka möjligheterna till återvinning och göra mer för att återvinna energi.

Runt om i världen ökar vi vår användning av förnyelsebara energikällor med låga fossila koldioxidutsläpp, samt skapar nya material med lågt fossilt koldioxidinnehåll.

Hållbart samhälle
Ett samhälle i harmoni med naturen

"Att återvända till naturen" kan tyckas vara ett oväntat budskap från ett bilföretag. Men det bottnar i vårt åtagande att ta hänsyn till miljön i all vår verksamhet. Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på samhället, planeten och dess invånare, att lämna saker och ting bättre än vi fann dem. Toyotas filosofi baseras på vår globala vägledning, ”Guiding Principles at Toyota” och "Toyota Earth Charter", båda grundade 1992.

Under 2008 utvecklade vi "Toyotas riktlinjer för biologisk mångfald", som beskriver vår grundläggande syn på aktiviteter som relaterar till biologisk mångfald. I "Toyota Global Vision 2020" har vi förstärkt vårt centrala budskap att verka för ett hållbart samhälle i harmoni med naturen, vilket också är ett av målen med "Toyota Environmental Challenge 2050".

Styrning och uppföljning
Ett säkert och ansvarsfullt företag, som säkerställer lagefterlevnad

Vi strävar efter att skydda och förbättra miljön, vilket inte bara innebär att skapa våra egna riktlinjer för säkert och ansvarsfullt arbete och produkter, utan också att säkerställa att vi följer miljölagar och -regler, överallt i världen där vi tillverkar och marknadsföra våra fordon.

Detta omfattar miljöpåverkan från hela bilens livscykel, från de tidigaste planeringsstadiet, genom dess utveckling och tillverkning till kundanvändning och eventuell återanvändning och återvinning. Vi säkerställer också att vi har rätt insatser och system för att hantera alla eventuella risker och faror för miljön.

Läs mer på toyota.se

Toyota Dream Car - den 11:e drömbilstävlingen! Toyota Dream Car - den 11:e drömbilstävlingen! Vi på Toyota tror att drömmar kan ta dig hur långt som helst, var du än bor. Hur kan din fantasibil göra världen lite bättre? Välkommen till den 11:e drömbilstävlingen! Toyota Corolla firar 50 år Toyota Corolla firar 50 år År 1966 gjorde Toyota en historisk lansering - den nya Corollan. Idag, som världens mest populära bil med över 40 miljoner sålda bilar, når Corolla ett annat otroligt landmärke: 50 år av produktion. Säg Hej! till Kirobo Mini Säg Hej! till Kirobo Mini Nästa år startar försäljningen av vår nya personliga sällskapsrobot Kirobo Mini i Japan. Den lilla kompisen kan sitta i din handflata men talar till en början bara japanska. Långkörning med vätgasbilen Toyota Mirai Långkörning med vätgasbilen Toyota Mirai Nätverket av vätgasstationer i Europa expanderar hela tiden. Men är det verkligen möjligt att köra en vätgasdriven bränslecellsbil från norra till södra Europa? Jacob Krogsgaard på H2 Logic bestämde sig för att testa saken med sin Toyota Mirai.