1. Om Toyota
 2. About us
 3. Toyota vision och filosofi
Jag vill....

Toyota vision och filosofi

Våra grundläggande värderingar
Vår verksamhet har en stolt historia och en spännande framtid. Båda bygger på de grundläggande värderingarna av respekt för människor och ständig förbättring. Vi använder dessa egenskaper för att säkra vår vision i att skapa framtidens säkra och ansvarsfulla rörlighet för alla som genererar lycka för alla.
 • Vårt uppdrag


  Vår ordförande, Akio Toyoda, har påpekat att vår verksamhet bör sträva bortom tillverkning av fordon till att producera 'Lycka för alla'. Inom bilindustrin gör teknologier som elektrifiering och uppkopplad, automatiserad körning betydande framsteg. Toyota förblir engagerade i att skapa ständigt bättre bilar. Lika viktigt är att vi utvecklar mobilitetslösningar för att hjälpa alla att njuta av sina liv. På dessa sätt gör vi vårt bidrag till att skapa ett förbättrat samhälle för de kommande 100 åren och därefter.

 • Vår vision: Skapa rörlighet för alla


  I en mångfaldig och osäker värld strävar Toyota efter att höja kvaliteten och tillgängligheten av rörlighet. Vi önskar skapa nya möjligheter för hela mänskligheten och stödja ett hållbart förhållande med vår planet.

 • Vår väg framåt

  Sedan Toyotas grundande har vi agerat i enlighet med vår filosofi och vägledande principer för att tillhandahålla pålitliga produkter och stödja samhällets hållbara utveckling. Toyota Way är vår enkla ram för att tillämpa Toyotas vägledande principer och bygga den typ av företag vi vill vara. Genom TPS, Toyotas berömda produktionssystem, arbetar vi enligt en original tillverkningsfilosofi som syftar till att eliminera slöseri och uppnå bästa möjliga effektivitet.

 • Toyota-filosofin

  Vår Toyota-filosofi har väglett oss till var vi är idag och kommer att fortsätta göra det under vår övergång till ett mobilitetsföretag. Detta arbetssätt bidrar värdefullt till vårt uppdrag att massproducera lycka.

 • Våra vägledande principer

  Våra vägledande principer har länge utgjort grunden för hur vi driver vår verksamhet. Först formulerade när vår verksamhet startades 1937 och uppdaterades 1997, förblir de vid hjärtat av vår ledarskapsfilosofi.

 • The Toyota Way

  The Toyota Way använder våra vägledande principer för att definiera ett arbetssätt för alla inom vår verksamhet, överallt. Bilindustrin genomgår en transformation som sker en gång per sekel. Tidigare övergick Toyota från vävtillverkare till biltillverkare. Nu förnyar vi oss själva som ett mobilitetsföretag.

 • Toyotas produktionssystem.

  Sättet vi tillverkar fordon på definieras av Toyota Production System (TPS). Det är en original tillverkningsfilosofi som syftar till att eliminera slöseri och uppnå bästa möjliga effektivitet – ofta kallat ett 'lean'- eller 'Just-In-Time'-system.