1. Finansiering Privat
  2. Laneskydd
Jag vill....

Låneskydd

Toyota låneskydd - vi betalar ditt billån om du inte kan.

Med Låneskydd från Toyota Financial Services kopplat till ditt billån ger du dig själv och din familj ekonomisk trygghet.

Nu ingår Låneskydd kostnadsfritt i tre månader vid tecknande av nytt billån. Låneskyddet täcker ditt billån upp till 12 månader om du skulle drabbas av:
  • Arbetslöshet
  • Hel arbetsoförmåga
  • Dödsfall

Från månad fyra kan du välja att förlänga ditt Låneskydd och då är premien 5,4% av lånets aktuella månadskostnad (amortering, ränta och aviavgift). Låneskyddet löper månadsvis. Försäkringspremien för Låneskyddet baseras på billånets månadskostnad och aviseras månadsvis i efterskott tillsammans med ordinarie avisering för billånet. Om du till exempel har en månadskostnad för billånet på 1.500 kr blir försäkringspremien 81 kr. Låneskyddet hjälper dig betala av lånet om du drabbas av arbetslöshet eller sjukskrivning på pga  sjukdom eller olycksfall. Du kan få upp till 10 000 kronor per månad  i upp till 12 månader, och om det värsta skulle hända och du avlider, löser vi hela lånet på upp till 500 000 kronor. Är ni två som står för billånet kan ni båda gardera er mot arbetslöshet eller sjukskrivning genom att teckna var sitt låneskydd.

Låneskydd till befintligt billån

Har du redan din bil finansierad hos oss eller är medsökande så kan du teckna till låneskydd när som helst. Kontakta oss på telefon (08-622 35 20) för mer information.

 

Mer information

Vår förköpsinformation innehåller viktig information om Toyotas Låneskydd. I förköpsinformationen kan du också läsa mer om Toyota Kreditbank GmbH som försäkringsförmedlare, gruppföreträdare och också om din ångerrätt som gäller i 30 dagar enligt distans- och hemförsäljningslagen.

Försäkringsgivare enligt dessa villkor är vid hel arbetsoförmåga och arbetslöshet, AXA France IARD Sweden filial (516411-5072), samt vad avser dödsfall, AXA France Vie Sweden filial (516411-5080). Filialerna har registrerats i Bolagsverkets register. De svenska filialerna står under Finansinspektionens tillsyn, www.fi.se. Kontaktuppgifterna till de svenska filialerna är AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm. E-post clp.se.kundservice@partners.axa. Tel. 08-502 520 67.

Företagen är filialer till AXA France Vie – privat aktiebolag och som registrerats i Nanterres företagsregister med numret 310 499 959 och AXA France IARD - privat aktiebolag som registrerats i Nanterres företagsregister med numret 722 057 460. Bolagens hemort är Nanterre i Frankrike. Bolagens huvudkontor: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. Fransk försäkringslag tillämpas på bolagen och Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00 utövar tillsyn över dem.”