1. Miljö
 2. WLTP
Jag vill....

WLTP

Ett nytt sätt att mäta bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

Sedan 1980-talet har de europeiska testerna av bränsleförbrukning och CO2-utsläpp gjorts med hjälp utav New European Driving Cycle (NEDC). Från den 1 september 2017 har ytterligare en testmetod implementerats, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), för att ge både köpare och bilägare en mer realistisk bild av och för bilens verkliga prestanda.

 
 

FRÅN NEDC TILL WLTP:
VAD ÄR DET SOM ÄNDRAS?

 
Med framstegen som sker inom fordonsindustrin och förändringar i körförhållanden, ersätts det nästan 40-åriga körcykeltestet NEDC. För att ge dig ett mer exakt sätt att beräkna och jämföra bilens bränsleförbrukning och utsläpp, introduceras det nya WLTP-testets med mer realistiska testförhållanden, så att laboratoriemätningarna bättre återspeglar bilens verkliga prestanda på vägen.
 • Testcykel

  Dynamiska tester för mer verklighetstrogen bilkörning.

 • Tid

  Det nya testet genomförs under 30 minuter, en ökning med 10 minuter.

 • Distans

  23,25 kilometer, mer än dubbelt så långt jämfört med tidigare.

 • Miljöer

  Uppdelat på 52% stadstrafik och 48% landsvägskörning.

 • Medel- och topphastighet

  Den genomsnittliga hastigheten är 46,5 km/h (en ökning med 12,5 km) samtidigt som topphastigheten är ökad till 131 km/h.

 • Extrautrustning

  Extra utrustning som påverkar bränsleförbrukningen och CO2 är medräknad.

 • Växellägen

  Varje bil har egna växellägen istället för fasta lägen.

 • Temperatur

  Mätningar görs nu vid 23ºC (CO2 ändrad till 14ºC) jämfört med 20-30ºC.

Vi introducerar större klarhet

 • Mellan september 2017 och september 2018 måste alla nya bilar överensstämma med WLTP-testerna. (Lätta lastbilar följer ett år senare). För Toyota var Prius den första modellen som certifierades med WLTP. Detta skedde under det fjärde kvartalet 2017. 

  På Toyota välkomnar vi ändringen till WLTP då det ger våra kunder en mer exakt grund för beräkning av bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Som ledare inom ren mobilitet har vi under årtionden forskat i hur fordon kan göras mer miljövänliga och producerat tekniska lösningar som hybridbil - som minskar utsläppen av växthusgaser och koldioxidutsläpp. 

  ”Elhybrid är ryggraden i vårt drivlineprogram och hjälper oss att minska våra koldioxidutsläpp med 90% år 2050 jämfört med 2010”

  Dr. Johan van Zyl, VD och koncernchef för Toyota Motor Europe.

  Dagliga tester, realistiska resultat 

  De nya WLTP-testen ser till att laboratoriemätningar nu bättre reflekterar de situationer du kommer att uppleva i vardagen. Det betyder att bränsleförbrukning och utsläppsvärden som nu redovisas för nya bilar på ett bättre sätt representerar de värden som du faktiskt kommer att uppnå.

FRÅGOR & SVAR.

Nej, din faktiska bränsleförbrukning kommer att förbli densamma, men det är troligt att ditt fordon kommer att få ett högre officiellt koldioxid- och bränsleförbrukningsvärde på grund av den strängare WLTP-testcykeln.

Som med NEDC fortsätter WLTP att vara ett laboratorietest. Eftersom körstilar och förhållanden varierar, är det möjligt att vissa officiella värden, och vad du som konsument upplever, att variera.

Under en övergångsperiod (fram till slutet av 2019) kommer NEDC-värden fortfarande att genereras parallellt med WLTP-värden. Eftersom det gamla NEDC-proceduren inte längre kan användas, föreskriver föreskrifter att WLTP-koldioxidvärden kommer att översättas tillbaka till liknande NEDC-värden med hjälp av en korrelation. Detta kommer att utföras med hjälp av beräkningstabell som utvecklats av Europeiska kommissionen eller genom fysisk omprövning, vilket kan leda till högre NEDC-koldioxidvärden för din bil, eftersom det här kommer att bli en uppdaterad version av NEDC (baserat på WLTP).

Ja, WLTP används också för att mäta ämnen som kolmonoxid (CO), kolväten (HC) och kväveoxider (NOx) och partiklar (PM / PN).

WLTP-certifiering är obligatorisk för alla lätta lastbilar (kategorierna N1 (ii), N1 (iii) och N2) från och med den 1 september 2019, ett år efter personbilar.

ECO-DRIVING: TIPS FÖR ATT KÖRA MILJÖVÄNLIGT OCH SÄKERT

UPPTÄCK MER OM WLTP-TESTERNA