1. Elbilar
  2. Elhybrid
  3. Vad är skillnaden mellan mild och fullhybrid
Jag vill....

Mildhybrid vs fullhybrid - vad är skillnaden?

Upp till halva körtiden på bara elmotorn.

En hybrid drivs av en kombination av en elektrisk motor och en förbränningsmotor.

Den största skillnaden mellan en mildhybrid och en fullhybrid, är att i en fullhybrid så är de båda energikällorna oberoende av varandra. Alla Toyotas hybrider är just fullhybrider.

En mildhybrid drivs primärt med en förbränningsmotor. Den tillkommande elmotorn är så pass liten i en mildhybrid att den inte klarar att driva bilen på enbart el, utan syftar istället till att strömförsörja enstaka delar av tekniken, och på sätt minska bränsleförbrukningen en aning, ofta bara några procent.

I en fullhybrid, likt Toyotas självladdande hybrider, kan du däremot njuta av 100% elektrisk drift i upp till 50% av körtiden. Vid högre hastigheter eller vid omkörningar på motorvägen, samarbetar bensinmotorn och den elektriska motorn för att ge en extra accelerationskraft.

Har du fortfarande funderingar kring vad skillnaderna är mellan mild- och fullhybrider? Upptäck svar på många fler vanliga frågor här nedan eller hitta den bästa hybriden för dig ur vårt modellutbud av bilar.