1. Om Toyota
 2. About us
 3. Toyota vision och filosofi
 4. The Toyota Way
Jag vill....

The Toyota Way

Vårt arbete idag är grunden för morgondagen.
The Toyota Way använder våra vägledande principer för att definiera ett arbetssätt för alla inom vårt företag, överallt. Bilindustrin genomgår en transformation som sker en gång per sekel. Tidigare övergick Toyota från att vara vävstolsproducent till biltillverkare. Nu omformar vi oss själva som ett mobilitetsföretag.
 • The Toyota Way 2020


  The Toyota Way utgör grunden för vår företagskultur. Det hjälper oss navigera genom det outforskade territoriet att bli ett mobilitetsföretag. Vi omfamnar våra kärnprinciper, värderingar, uppdrag och vision för att driva oss framåt när vi lägger grunden för morgondagen. Vi kommer att fortsätta utveckla The Toyota Way för att hålla jämna steg och förbli effektiva och relevanta i en ständigt föränderlig värld. Vi kommer att hålla det under konstant granskning för att se hur det kontinuerligt kan förbättras.

På Toyota ...

 • Handla för andra

  Vi strävar efter att hålla perspektiven hos våra kunder och intressenter i kärnan av våra ansträngningar varje dag. Genom att sätta oss i andras positioner går vi bortom det omöjliga

 • Arbeta med integritet

  Vi överväger alltid vart dagens arbete bör föra oss och hur det påverkar dem omkring oss. Vi bana en väg till våra mål med integritet och ärlighet.

 • Främja nyfikenhet

  Genom att ta ett personligt intresse för allt ställer vi frågor för att upptäcka mekanismen bakom fenomen. Denna mentalitet genererar nya idéer. 

 • Noggrant observera

  Människor känner instinktivt saker på sätt som maskiner inte kan. Vi sammanför hård data samtidigt som vi personligen ser, känner och tolkar situationen, tillämpar Genchi Genbutsu* för att snabbt upptäcka de mest kreativa och bästa lösningarna.

 • Bli bättre och bättre

  Idag, och varje dag, tar vi ansvar för att vässa våra färdigheter och varandra med hjärta, sinne och kropp för att möta de föränderliga behoven hos våra kunder.

 • Fortsätt sökandet efter förbättring

  Vi tror på människors naturliga förmåga att förändra saker till det bättre. Varje förbättring, oavsett storlek, är värdefull. Genom att uppmuntra både inkrementell och genombrottsinnovativt tänkande strävar vi efter att utvecklas med Kaizen*, och accepterar aldrig status quo.

 • Skapa utrymme för tillväxt

  Genom att fokusera på det väsentliga eliminerar vi slöseri och hanterar våra resurser noggrant för att skapa utrymme för tillväxt. Detta utgör grunden för smidighet och odling av nya idéer för framtiden.

 • Välkomna konkurrens

  Vi välkomnar konkurrens, utan ego. Den driver oss att förbättra oss och bättre betjäna våra kunder och samhället, skapar mer värde och en bättre upplevelse. 

 • Visa respekt för människor

  Inget arbete är ensamt. Inget jobb är en enskild ansträngning. Vi utnyttjar olika perspektiv till vår fördel och omvandlar skillnader till styrka som ett team. Med en grundläggande respekt för människor skapar vi en miljö där alla känner sig välkomna, trygga och hörda, och där alla kan bidra med sitt bästa mot meningsfulla mål.

 • Tacka människor 

  Vi finns till tack vare våra kunder, medlemmar, partners, intressenter och samhällen. Vi säger 'Tack' till alla vi möter idag. 

* Genchi Genbutsu (English: Go and see for yourself): Bästa metoden är att besöka platsen eller processen där problemet uppstår för att lösa det snabbare och effektivare. Att förstå problem, bekräfta fakta och analysera rotorsaker.

* Kaizen (English: Continuous improvement): En filosofi som syftar till att säkerställa maximal kvalitet, eliminering av slöseri och förbättringar i effektiviteten, både när det gäller utrustning och arbetsmetoder. Kaizen-förbättringar i standardiserat arbete hjälper till att maximera produktiviteten på varje arbetsplats.

 • Toyota uppförandekod


  TME strävar efter att bedriva verksamhet med en integritet av högsta standard. Toyota uppförandekod organiserar de grundläggande attityderna som är nödvändiga för personer som arbetar på företaget och i samhället samt ger en beskrivning av grundläggande beteenden. Den beskriver också vad som krävs av anställda och vad som behöver hållas i åtanke. Tillsammans med Toyota Way 2020 är det väsentligt att varje anställd genomför de vägledande principerna på Toyota och uppfyller sina samhällsansvar.

Vi uppmanar dig att framföra eventuella farhågor i en säker och konfidentiell miljö.
Vi tillhandahåller flera sätt för dig att rapportera eventuella farhågor:

i. Genom vår varningslinje för visselblåsare:

       1.  Per telefon: Telefonnummer - Safecall

       2. Online: Rapportera en incident och uppdatera - Safecall

ii. Genom att kontakta vår Compliance Officer:karel.de.wilde@toyota-europe.com