1. Om Toyota
 2. About us
 3. Toyota vision och filosofi
 4. Toyota Produktionssystem
Jag vill....

Toyotas produktionssystem

Vårt världsberömda system för slimmad tillverkning
Sättet vi tillverkar fordon på är definierat av Toyota Production System (TPS). Det är en originalfilosofi för tillverkning som syftar till att eliminera slöseri och uppnå bästa möjliga effektivitet – ofta kallat ett "slimmad" eller "just-in-time" system.
 • Lean-tillverkningssystemet


  Toyota Production System har länge erkänts som ett sätt att eliminera slöseri och uppnå hög effektivitet. Dess kärna är dock att göra arbetet lättare och mindre krävande för arbetstagare, med fokus på att skapa meningsfullt arbete. Vid kärnan av TPS finns koncepten Jidoka och Just-In-Time. Genom att tillämpa dessa koncept kan vi producera våra produkter effektivt och i takt med kundens efterfrågan. Det innebär att varje fordon uppfyller våra höga kvalitetsstandarder och våra kunders individuella krav.

 • Våra två huvudkoncept


  Jidoka, ett japanskt begrepp som kan översättas som "automation med mänsklig touch" eller "intelligent automation", är en metod för att snabbt identifiera och korrigera eventuella problem som kan leda till felaktiga produkter. Vid vilken tidpunkt som helst eller steg i tillverkningsprocessen kan våra medlemmar 'dra i andon'; bokstavligen stoppa produktionslinjen för att undvika att generera problem som andra skulle hitta i framtiden. Samtidigt varnar det alla teammedlemmar för defekten eller problemet som hittades i monteringslinjen, och hela produktionen stannar för att åtgärda det.

  Just-In-Time handlar om att förfina och koordinera varje produktionsprocess så att vi endast producerar det som krävs av nästa process i rätt tid.

 • TPS: globalt antaget


  De första koncepten för TPS kom från Toyotas grundare, Sakichi Toyoda. Hans uppfinningar av vävstolar drevs av hans önskan att göra sin mammas arbete lättare och att bygga in kvalitet i produkten. När Toyota utvecklades till en biltillverkare utvecklades TPS för att använda identifiering av slöseri som en drivkraft för Kaizen, eller kontinuerlig förbättring, ur en kvalitet, effektivitet och Just-In-Time-perspektiv. TPS-systemet har studerats, anpassats och använts över hela världen, inte bara av tillverkare, utan av alla typer av företag som vill göra sin prestanda effektivare.

 • Jidoka

  Jidoka är ett sätt att upptäcka problem och vidta snabba åtgärder för att korrigera fel vid varje stadium i produktionsprocessen. Arbetare på verkstadsgolvet har befogenhet att stoppa linjen om det uppstår ett problem och skicka information till "andon"-displaytavlan för att stödja snabb problemlösning. Genom tillämpningen av detta tankesätt är automatiserade processer och maskiner inställda för att automatiskt upptäcka ett problem och säkert stanna. Det möjliggör inspektion och eventuella nödvändiga justeringar. På så sätt hjälper systemet till att förhindra att problem uppstår igen och därigenom bibehålla kvalitet och hög produktivitet.

 • Just-In-Time

  Just-In-Time innebär att producera endast det som behövs, när det behövs och i den mängd som behövs, vid varje produktionsstadium. Det innebär att vi strävar efter konsekvent kvalitet, ett jämnt produktionsflöde och en effektiv hantering av komponenter. Det kräver att produktionslinjen är lagerförd med alla rätt komponenter. När komponenter används levereras nytt lager vid rätt tidpunkt och i rätt mängd för att undvika avbrott eller förseningar i produktionsprocessen. Kanban-systemet är centralt för Just-In-Time-processen. Det ger en automatisk, realtidsmetod för att fylla på komponenter vid linjesidan och hålla minimalt lager.

 • TPS på kontoret

  TPS tillämpas också på vårt kontorsarbete. Här omfamnas Jidoka fullt ut för att klargöra och säkerställa att varje uppgift uppfyller behoven hos våra interna kunder. Det innebär att mindre tid spenderas på omarbete eller andra icke-värdeskapande aktiviteter. Inom kontoret hittar vi smarta sätt att säkerställa att kvalitet byggs in i våra processer genom att tillämpa intelligent automation på våra strömlinjeformade arbetsflöden. Dessutom uppvisar konceptet Just-In-Time vår kontinuerliga strävan att minska ledtiden för våra uppgifter. Att vara snabbare att svara på förändringar på marknaden gör att vi ytterligare kan optimera våra resurser.