Provkör en Toyota
Bygg din Toyota
Hitta närmaste återförsäljare!
Boka service
Min Toyota

Toyotas ansvar

och globala vision

Toyotas globala vision är en hållbar mobilitet. Vi ska erbjuda en hög säkerhet och låg miljöpåverkan.

Våra kunder

Kunden är alltid i fokus för Toyota, i allt från forskning och utveckling till försäljning och service. Nöjda kunder är vår utgångspunkt och fullständig kundnöjdhet är vårt mål. Vi vill att det ska vara enkelt att äga en Toyota och erbjuder därför våra kunder tjänster som garantier, försäkringar och finansieringslösningar. Vi medverkar också i forskning om trafiksäkerhet tillsammans med Folksam för att göra framtidens bilar ännu säkrare.

Våra kunder
Kunden är alltid i fokus för Toyota, i allt från forskning och utveckling till försäljning och service. Vi erbjuder därför våra kunder tjänster som garantier, försäkringar och finansieringslösningar. Vi medverkar också i forskning om trafiksäkerhet tillsammans med Folksam för att göra framtidens bilar ännu säkrare.

Miljö
Vår vision är nollutsläpp och att tillverka bilar som inte har någon negativ påverkan på miljön. Arbetet börjar i designfasen där vi arbetar med hybridteknik, elmotorer, bränsleceller och andra lösningar för minskad miljöpåverkan. Vi tänker också på materialframställning, demontering och återvinning.

Våra medarbetare
Förtroende, dialog och mångfald är ledord i vårt arbete och alla medarbetare uppmuntras att utveckla sig själva och företaget.

Toyotas fabriker
Toyota Sweden och samtliga fabriker är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Miljö

Miljöarbetet på Toyota genomsyrar hela fordonets livscykel och alla delar av verksamheten. Vår vision är nollutsläpp och att tillverka bilar som inte har någon negativ påverkan på miljön. Arbetet börjar i designfasen där vi arbetar med hybridteknik, elmotorer, bränsleceller och andra lösningar för minskad miljöpåverkan. Vi lägger också stor kraft vid att genom smart design underlätta för senare demontering och återvinning. Att minska miljöpåverkan under materialframställning och produktion är något vi hela tiden strävar mot.

Våra medarbetare
Lagarbete tillsammans med kompetens och kreativitet hos varje enskild medarbetare är en nyckel till Toyotas framgång. Förtroende, dialog och mångfald är ledord i vårt arbete och alla medarbetare uppmuntras att utveckla sig själva och företaget. Toyota Sweden har riktlinjer som beskriver det agerande som förväntas både av och gentemot alla anställda, oavsett roll eller befattning.

Toyotas fabriker
Toyota Sweden och samtliga fabriker är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Leverantörer och samarbetspartners
Det är viktigt att våra leverantörer delar visionen om ett hållbart samhälle och själva har ett aktivt hållbarhetsarbete. På global, europeisk och svensk nivå finns riktlinjer som våra leverantörer ska följa och deras utveckling inom hållbarhetsområdet utvärderas kontinuerligt.

Våra leverantörer och samarbetspartners

Toyota påverkar också samhället och miljön genom de inköp som görs från olika leverantörer. Därför är det viktigt att alla Toyotas leverantörer delar visionen om ett hållbart samhälle och själva har ett aktivt hållbarhetsarbete. På så sätt skapar och upprätthåller vi långsiktiga och ömsesidigt värdefulla relationer med ett fortlöpande fokus på vårt gemensamma ansvar. Genom att arbeta nära varandra kan vi tillsammans utvecklas och leverera bästa kvalitet till bästa pris.

På global, europeisk och svensk nivå finns riktlinjer som våra leverantörer ska följa och deras utveckling inom hållbarhetsområdet utvärderas kontinuerligt. Vår uppförandekod för leverantörer visar tydligt vad vi förväntar oss av leverantören inom bland annat miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Våra leverantörer ska införliva kraven i Toyotas uppförandekod i sitt eget verksamhetssystem.

Samhällsengagemang

Som global leverantör av mobilitet känner Toyota ett stort samhällsansvar. Därför har vi under lång tid drivit projekt för att stötta och utveckla samhället, både globalt och nationellt. Projekten handlar om allt från att skydda skog till att stötta ungdomsverksamhet. Toyota är också engagerat i olika internationella initiativ, bl.a. WBCSD - The World Business Council for Sustainable Development.

Toyota är involverat i olika typer av samverkansprojekt. De handlar i första hand om miljö och trafiksäkerhet men även om utbildning, hälsa och socialt arbete. Du kan läsa mer om vårt CSR-arbete i vår CSR-policy. Du kan även läsa mer om Toyota Sweden ABs hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport.

Nedan hittar du även exempel på olika typer av projekt som Toyota är engagerade i, både på nationell och global nivå.

Toyota Fund for Europe är en fond som varje år bidrar med ekonomiskt och praktiskt stöd till olika typer av projekt. Exempel är utbildning i Eco-driving och läkarvård för barn i utvecklingsländer.

För att bidra till en hög kvalitet på fordonsutbildning driver Toyota programmet T-TEP (Toyota Technical Education Program). I Sverige samarbetar Toyota med gymnasieskolorna för att de ska vara uppdaterade inom den allra senaste tekniska utvecklingen. Elever och lärare lär sig bland annat om miljöteknik, hybridteknik och andra innovativa tekniska lösningar.

Sedan 1990-talet har Toyota Sweden samarbetat med Folksam i ett forskningsprojekt för ökad trafiksäkerhet. En krockpulsmätare är monterad i ett antal modeller. Vid en eventuell olycka registreras de krockkrafter som de som färdas i bilen utsätts för. Informationen används sedan som underlag för forskning om hur bilarna kan bli ännu säkrare.

Samhällsengagemang
Vi har ett stort samhällsansvar. Därför har vi under lång tid drivit projekt för att stötta och utveckla samhället, både globalt och nationellt. Läs mer om WBCSD.

Toyota är involverat i olika typer av samverkansprojekt. De handlar i första hand om miljö och trafiksäkerhet men även om utbildning, hälsa och socialt arbete såsom Toyota Fund for Europe. För att bidra till en hög kvalitet på fordonsutbildning driver Toyota programmet Toyota Technical Education Program. Vidare arbetar vi med Folksam för ökad trafiksäkerhet samt en rad andra projekt.

I slutet av 2014 påbörjar Toyota en storskalig testverksamhet i Grenoble där en ny typ av elfordon kommer att fungera som ett komplement till kollektivtrafiken. Ett 70-tal fordon, som har plats för två personer, sätts in i ett bilpoolsprojekt. Fordonet heter i-ROAD och är med sitt lilla format speciellt lämpat för stadstrafik med begränsade ytor och korta körsträckor. Toyota har mer än 10 års erfarenhet av liknande projekt i Toyota City.

I Hebeiprovinsen i Kina driver Toyota ett projekt för att stoppa ökenspridning. När öknen breder ut sig uppstår vattenbrist och torka som gör det svårt för människor och djur att överleva. Toyota och lokalbefolkningen planterade ett stort antal träd, bl.a. popplar, tallar och aprikosträd. Projektet fokuserar också på att hitta sätt för ett hållbart brukande av marken, t.ex. upprättande av betesmarker och odlingar av fruktträd.

Läs mer om ...

Miljöutmaning - Environmental Challenge 2050 Miljöutmaning - Environmental Challenge 2050 Målen för 2050 är helt i linje med vår globala vision, där vi alltid strävar efter ett förverkligande av en hållbar samhällsutveckling genom bättre bilar, bättre tillverkning och bättre samhällen. Vi vill leda vägen mot en säker och hållbar mobilitet. Det är The Toyota Way. En bättre värld En bättre värld Vi söker ständigt efter sätt att minska vår påverkan på miljön. Det gäller inte bara bilarnas påverkan, utan även hur de tillverkas och de resurser vi använder. Det kan sammanfattas med fyra R – Reduce (minska), Reuse (återanvända), Recycle (återvinna) och och Recover (energiutvinna). Åre Ice Driving Åre Ice Driving Bemästrar du en bakhjulsdriven sportbil på extremt vägunderlag? Välkommen till Åresjön och utmana dina vänner i en Toyota GT86! Åre Ice Driving Åre Ice Driving Bemästrar du en bakhjulsdriven sportbil på extremt vägunderlag? Välkommen till Åresjön och utmana dina vänner i en Toyota GT86!