1. Om Toyota
 2. The Toyota Way
Jag vill....

The Toyota Way

Våra fem värderingar

Det har skrivits mer än hundra böcker om Toyota. Varför vet vi inte men det verkar som om våra värderingar intresserar många människor och företag. En sak är dock säker, våra fem värderingar har hjälpt Toyota i motgångar och till framgångar.

 • Genchi Genbutsu

  Se med egna ögon och ta reda på fakta innan du fattar ett beslut. Hitta källan till problemen genom att ställa frågan ”Varför?” minst fem gånger. Om det finns en oljefläck på golvet för att en packning inte håller räcker det inte med att byta packning. Om packningen inte håller för att den är billig måste vi se över inköpen av just den packningen.

 • Kaizen 

  Ingen process är perfekt – det finns alltid utrymme för förbättring, innovation och utveckling. Alla har ett ansvar för förbättringar och varje fel är en möjligheter till lärande. Om inte felen kommer upp till ytan kan ju ingen förbättring ske.

 • Utmaningar

  Det krävs mod och kreativitet för att klara alla utmaningar och uppnå den långsiktiga visionen.

 • Respekt

  Respektera medarbetare, leverantörer, konkurrenter, miljö och omvärld. Gör allt för att förstå, acceptera, ta ansvar och skapa ömsesidigt förtroende.

 • Team work

  Det börjar alltid med människor. Vi ska stimulera både personlig och professionell utveckling för individen och teamet.

Genchi Genbutsu

Sitt inte ”på kontoret” och fatta beslut. Se med egna ögon och ta reda på fakta. Hitta källan till problemen genom att ställa frågan ”Varför?” minst fem gånger. Svaret på det sista ”Varför?” i exemplet nedan kan vara att inköparna premieras för kortsiktiga besparingar. Alltså måste vi ändra sättet som vi värderar våra inköpare på om vi vill slippa problem med olja på golvet och trasiga maskiner. Hade vi nöjt oss med ett eller två "Varför?" hade den enda åtgärden blivit att torka upp oljan och byta packning. Men själva orsaken till problemet skulle fortfarande ha funnits kvar.

 • Det är en oljefläck på golvet. Varför?
 • För att en maskin läcker olja. Varför läcker den olja?
 • För att packningen är sönder. Varför är den sönder?
 • För att packningarna inte är tillräckligt bra. Varför är de inte det?
 • För att vi gick efter priset. Varför gick vi efter priset?
 • O.s.v.
 
 
Kaizen

Ständig förbättring. Alla har ansvar för förbättringar. Ingen process är perfekt – Det finns alltid utrymme för förbättring, innovation och utveckling.

Alla har ansvar för förbättringar. I varje Toyota-fabrik över hela världen finns ett snöre vid det löpande bandet som stannar hela produktionen. Vi uppmanar våra medarbetare att dra i snöret så fort de upptäcker något fel eller är osäkra på någon detalj. Målet är att vi aldrig ska producera en felaktig produkt. Vägen dit är att öka ansvarskänslan hos varje enskild medarbetare för att undvika misstag och för att de ska påtala fel eller tveksamheter redan när de uppstår. Vi söker inga syndabockar utan betraktar fel som möjligheter till lärande. Kommer inte felen upp till ytan kan ingen förbättring ske.

”Får man verkligen stoppa produktionen?” frågar många. Ja, det får man – det är vårt absoluta allvar. Faktum är att vi ibland skickar anställda på mental träning för att de skall våga dra i snöret. Allt för att du ska få en bil som är fri från inbyggda fel.

 

Utmaningar

Det krävs mod och kreativitet för att klara alla utmaningar och uppnå den långsiktiga visionen.

 

Respekt

Respektera medarbetare, leverantörer, konkurrenter, miljö och omvärld. Gör allt för att förstå, acceptera, ta ansvar och skapa ömsesidigt förtroende.

Men det får inte bara bli vackra ord. För att göra nytta måste vi använda värderingarna dagligen. Till vardags kallar vi vårt sätt att tänka och arbeta The Toyota Way. Den amerikanske professorn Jeffrey Liker har skrivit en bok med samma namn som blivit en internationell bestseller. Boken bygger på mer än 20 års forskning av Toyotas företagskultur och metoder för att effektivisera arbetet. För oss räcker det med våra värderingar.

 

Team work

Det börjar alltid med människor. Vi ska stimulera både personlig och professionell utveckling för individen och teamet.